Медиите вече няма да публикуват социологически проучвания в изборния ден във Фейсбук

Subscribe to RSS - Медиите вече няма да публикуват социологически проучвания в изборния ден във Фейсбук