You are here

ОПАСНОСТ: ДА СПРЕМ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ В ИНСТРУМЕНТ НА ЦЕНЗУРА И ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ВНИМАНИЕ, ОПАСНОСТ: ДА СПРЕМ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ В ИНСТРУМЕНТ НА ЦЕНЗУРА И ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

От Тихомира Методиева – Тихич

Можем да спрем превръщането на интернет от отворена платформа за споделяне в инструмент за цензура и преследване на потребителите.

Член 13 от проекта за Директива относно авторското право в единния цифров пазар предвижда всички доставчици на услуги в интернет да въведат филтри за потенциални нарушения на авторските права на цялото съдържание, генерирано от потребителите.

Subscribe to RSS - ОПАСНОСТ: ДА СПРЕМ ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ИНТЕРНЕТ В ИНСТРУМЕНТ НА ЦЕНЗУРА И ПРЕСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ