You are here

Операция по прикриване на безконтролния главен прокурор. Пак

Операция по прикриване на безконтролния главен прокурор. Пак

Борис Митов

Приемане на ясни критерии и процедура, при които могат предсрочно да бъдат прекратявани мандатите на така наречените „трима големи“ в съдебната власт – председателите на двете върховни съдилища и главният прокурор.

Subscribe to RSS - Операция по прикриване на безконтролния главен прокурор. Пак