You are here

От архивите на ДС: Точни данни за имотите на Главното мюфтийство

От архивите на ДС: Точни данни за имотите на Главното мюфтийство

В архивите на ДС са запазени данни за имотите на Главното мюфтийство в НРБ по време на тоталитарното управление на БКП | Източник: Интернет.

Христо Христов

http://desebg.com/2011-01-13-09-25-08/3902-2019-03-13-18-15-32?fbclid=Iw...

Subscribe to RSS - От архивите на ДС: Точни данни за имотите на Главното мюфтийство