природа

ЗА ДА ОСТАНЕ ПРИРОДА!

Джулай за Натура 2000 – за да имаме къде да посрещаме изгрева!

Джулай си е наша българска традиция – някъде по морето да посрещнеш изгрева и да се радваш на свободата, слънцето и природата.
Нека тази година всеки от нас, където и да сме у нас и по света, да кажем, да покажем, че искаме да остане природа – незастроена, чиста, дива и жива.

На плажа, от върха на планината или от покрива на блока, от терасата – с една снимка или видео от изгрева, с един надпис от мидички или с плакатче.

Subscribe to RSS - природа