руски хибридки

Защо и кой е подал тези цели за атака е отговорност единствено и само на ръководещите учението от българска страна?

В България се повтаря един и същ филм. Вече 45 плюс З0 години. А от трийсет години и героите "спасители" са си все едни и същи.

Subscribe to RSS - руски хибридки