селата не се обезлюдяват

Не, господа, селата не се обезлюдяват

Николай Флоров

 

Това, което става в момента, е не обезлюдяване, а урбанизация, тоест маси хора са свободни да избират начина си на живот, работата си и да търсят щастието си. Както и в класическата индустриална революция  (каквато в България никога не е имало) и свободното движение на капитала, градовете набъбват от предлагащи труда си хора, избавени от комунистически закрепостеното българско село.

Subscribe to RSS - селата не се обезлюдяват