сигнал до ЕП

Осем НПО сезираха Европарламента за поругаването на правото в България

Фондация „Български адвокати за правата на човека“, заедно с още седем други експертни организации, работещи в областта на правата на човека и съдебната реформа, изпратиха писмо до Комисията по човешки права, правосъдие и вътрешни работи и Антикорупционната група в Европейския парламент.

Subscribe to RSS - сигнал до ЕП