Сметна палата

„Обикновени“ чиновници : Кмет лозар и бедни чиновници в община Бургас

Ако погледнете страниците с обществени поръчки с възложител община Бургас в сайта на АОП(ако работи изобщо-б.а. ) ще установите, че те са поне двеста и са за различни суми, които никак не са малки … Примерно едно саниране на един 17 етажен блок се движи над милион до 1.6 млн. лева, да не говорим за други които са далеч по-скъпи, а има и такива с разни ЕТ – едни и същи от времето на Йоан до днес и макар на пръв поглед малки са като черешката на тортата …

Subscribe to RSS - Сметна палата