Цената на билета за градския транспорт влиза в съда в петък

Цената на билета за градския транспорт влиза в съда в петък

За 9 декември е насрочено делото за цената на билета на градския транспорт в София.

Новата цена от 1.60 лв. влезе в сила от 1 юни, след като беше приета от Столичния общински съвет (СОС). Срещу това решение бяха подадени 42 жалби от граждани и организации, които бяха обединени в едно дело. 

Един от жалбоподателите - Сдружение "Център за законодателни оценки и законодателни инициативи", оспорва посочената наредба изцяло, поради съществени нарушения при приемането ѝ, както и поради противоречията ѝ с отделни закони.

Subscribe to RSS - Цената на билета за градския транспорт влиза в съда в петък