You are here

чуваме ли се?

България, чуваме ли се?

Антисемитски надпис в София бе последван от руски фалшификации на българската история, които на свой ред предизвикаха нови антисемитски надписи в България. И каква беше българската реакция след всичко това?

 

Коментар от Татяна Ваксберг:

Subscribe to RSS - чуваме ли се?