You are here

„Борисов 3“ – тангото продължава

„Борисов 3“ – тангото продължава

Петър Чолаков за Дневник

Изтичат първите 100 дни на кабинета „Борисов 3“. Каква оценка можем да му поставим? В тази статия се ограничавам до анализ на вътрешната политика на правителството, макар тя да е неразривно свързана с външната.

Subscribe to RSS - „Борисов 3“ – тангото продължава