080 млн за изборите и референдума

Правителството одобри 47,080 млн за изборите и референдума

Първостепенните разпоредители с бюджет се задължават да представят в Министерството на финансите отчет за направените разходи
Subscribe to RSS - 080 млн за изборите и референдума