You are here

15.09.2017 – ден на корупцията или на първия звънец? Светулки.

15.09.2017 – ден на корупцията или на първия звънец? Светулки.

Представете си следната картина: дете подава плик с пари на учителка. Плаща за частни уроци? За по-висока оценка? Таксата в частно училище? Не познахте: пликът с парите новият български урок по благородство и благотворителност. Такава поне е идеята.

Subscribe to RSS - 15.09.2017 – ден на корупцията или на първия звънец? Светулки.