You are here

19 май 1934 г. : Когато имахме офицери и армия

19 май 1934 г. : Когато имахме офицери и армия

Връхна точка в намесата на армията в политическия живот на страната

 Радикално преустройство на държавата, намаляване на броя на министерствата от 10 на 8, 16-те окръзи са трансформирани в 7 области, а общините се окрупняват и от 2552 стават 800.Военните засилват държавната намеса в икономиката, намаляват дълговете на бедните с 50%, налагат държавен монопол в някои важни клонове на икономиката, като не посягат на частната собственост. Така е било, когато сме имали истински офицери и армия ...

Subscribe to RSS - 19 май 1934 г. : Когато имахме офицери и армия