You are here

Kаква работа върши Мая Манолова

Да видим каква работа върши Мая Манолова

Българският омбудсман е свръхактивен, което само по себе си не е проблем. Проблемът е, че с някои от думите и делата си Мая Манолова заблуждава тъкмо онези, на които е тръгнала да помага. Ясен Бояджиев дава примери. 

Началото на юли е златно време за омбудсмана – Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) определя новите цени, което дава възможност за поредица от медийни изяви с гарантирано одобрение сред аудиторията. Така стана и този път.

Subscribe to RSS - Kаква работа върши Мая Манолова