Агентите на ДС в държавните фирми към Министерството на икономиката нямат край

Още 17 сътрудници на тоталитарните комунистически служби оповести Комисията по досиетата при проверката на лицата, заемали ръководни постове в държавните фирми към Министерството на икономиката | Снимка: desebg.com.

 

 

 

Написано от Христо Христов

https://desebg.com/reshenia/4921-2021-10-18-11-11-16?fbclid=IwAR2M7ZvxQm...

Още 27 сътрудници на тоталитарните комунистически служби в дружества с преобладаващо държавно участие към Министерството на икономиката установи Комисията по досиетата.

Днес тя излезе с поредно решение за установяване и обявяване на агенти на Държавна сигурност и разузнавателните служби на БНА, сред членовете на управителни и надзорни органи на държавни дружества, на дружества с 50 и повече на сто държавно участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала към Министерство на икономиката.

Проверката е обхванала 374 лица, заемали такива постове през годините на прехода. От тях Комисията е установила с принадлежност 27 души (решение №2-1995 от 18 октомври 2021 г.).

Независимият държавен орган, натоварен с осъществяване на държавната политика по осветяването на сътрудниците на тоталитарните служби, е разкрил данните за 17 от лицата, а останалите 10 са починали и в тези случаи законът за досиетата не разрешава информацията да е публична.

Разкритите сътрудници са:

 • Светослав Ангелов Радев, член на Съвета на директорите на „Агрокомплект“ ЕАД, гр. София от 23.10.1997 г. до 09.08.2000 г.;
 • Светослав Богданов Калчев, управител на „Стройимпекс“ ЕООД, гр. София от 09.01.1996 г. до 30.12.1997 г., изпълнителен директор на „Стройимпекс“ ЕАД, гр. София от 30.12.1997 г. до 2000 г.;
 • Серафим Благоев Софрониев, член на Съвета на директорите на „Агромашинаимпекс“ ЕАД, гр. София от 16.03.1995 г. до 25.10.1996 г., председател на Съвета на директорите на „Международен панаир“ ЕАД, гр. Пловдив от 24.07.1996 г. до 10.06.1997 г.;
 • Симеон Георгиев Петковски, член на Надзорния съвет на „Металхим холдинг“ ЕАД, гр. Сопот от 07.04.1995 г. до 25.03.1997 г.;
 • Станислав Филипов Тошев, изпълнителен директор на „Хранекспорт“ ЕАД, гр. София от 11.03.1998 г. до 09.04.1999 г.;
 • Тодор Димитров Бучелски, член на Съвета на директорите на „Булгарплод“ ЕАД, гр. София от 27.02.1997 г. до 07.07.1997 г.;
 • Тодор Костов Иванов, управител на „Океански риболов-Бургас“ ЕООД, гр. Бургас от 23.11.1992 г. до 22.07.1994 г.;
 • Тодор Райков Минков, управител на „Гама – електроник“ ЕООД, гр. Габрово през 1992 г.;
 • Тодор Стоянов Трифонов, член на Съвета на директорите на „Черно море“ ЕАД, гр. Варна от 15.07.1997 г. до 27.09.2000 г.;
 • Тоньо Илиев Димитров, заместник председател на Съвета на директорите на „Разноизнос“ ЕАД, гр. София от 26.05.1994 г., заместник председател на Съвета на директорите и представляващ дружеството “Разноизнос” ЕАД, гр. София от 16.04.1996 г. до 21.10.1997 г.;
 • Феим Мехмед Апти, член на Съвета на директорите на „Български Бергман“ ЕАД, с. Гърчиново от 30.09.1999 г. до 17.05.2002 г.;
 • Фикри Нури Осман, председател на Съвета на директорите на „Фабрика за бутилиране на пиво“ ЕАД, гр. Кърджали от 02.04.1998 г. до 01.02.1999 г., изпълнителен директор на „Арда-инструмент“ ЕАД, гр. Кърджали от 08.06.1998 г. до 14.04.2000 г.;
 • Христо Минков Мермерски, член на Съвета на директорите на „Родопа- Велико Търново“ ЕАД, гр. Велико Търново от 15.01.1997 г. до 27.02.1997 г.;
 • Христо Петров Калев, член на Съвета на директорите на „Кореком“ ЕАД, гр. София от 29.10.1991 г. до 27.08.1997 г.;
 • Цветан Василев Кръстев, управител на „Мляко“ ЕООД, гр. Лом от 17.06.1992 г. до 20.11.1992 г.;
 • Янко Атанасов Каменов, заместник председател на Съвета на директорите на „Сердика – 90“ АД, гр. Добрич от 10.04.1997 г. до 21.11.1997 г.;
 • Янко Тодоров Начев, управител на „Смиледа“ ЕООД, гр. Смолян от 26.02.1994 г. до 01.04.1998 г.

Проверката на лицата, заемали ръководни постове в държавни фирми към Министерството продължава. Комисията по досиетата е огласила приложение – списък с имената на 122 души, които предстоят да бъдат проверени за принадлежност към тоталитарните служби на БКП.