АДФИ откри редица нарушения на основни положения на Закона за обществените поръчки (ЗОП)в община Доспат

Антикорупционен фонд

 

Преди два дни стана ясно, че служители на Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) са влезли на проверка в Община Доспат. По първоначални данни проверката е свързана с обществена поръчка за над 1 400 000 лева за изграждането на водопровод и канализация в града, както и за реконструкция на общинската улична мрежа.
Припомняме, че още през 2017 г. от АКФ установихме данни за нередности при възлагане на 2 обществени поръчки за смяна на водопровод, реконструкция и изграждане на улици в гр. Доспат и четири села от общината през 2015 г. Сезирахме Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ), Сметната палата и Софийска градска прокуратура (СГП) относно фактите и възможните нарушения и престъпления.
През 2018 г. прокуратурата отказа да образува досъдебно производство и прекрати проверката. Сметната палата не предприе действия по проверка на изнесеното в сигнала с мотивите, че не извършва контрол върху възлагането на обществени поръчки по сигнали.
На АДФИ отне почти 4 години да направи проверка по нашия сигнал. В доклада си по случая от март 2021, който получихме по реда на ЗДОИ, АДФИ откри редица нарушения на основни положения на Закона за обществените поръчки (ЗОП):
1. Втората процедура на поръчката е незаконосъобразно проведена, в нарушение на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП (отм.);
2. Кметът Пържанов е сключил договор с „АГРОМАХ“ ООД без дружеството да предостави а определената гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора в нарушение на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.);
3. Сключвайки двата договора с „АГРОМАХ“ ООД кметът Антим Пържанов е поел ангажименти за разходи в размер на над 3,6 млн. лв., които НЕ СА предвидени в годишния бюджет на общината за 2015 г., с което е нарушил разпоредбата на чл. 128 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с §2 от ДР на ЗПФ;
4. В представената оферта за участие в обществената поръчка „АГРОМАХ“ ООД“ не е посочило, че при изпълнението ѝ ще ползва услугите на подизпълнители. Нещо повече - в подписания след това договор между Община Доспат и „АГРОМАХ“ ООД“ е посочено, че услугите, материалите за строителството и оборудването, необходими за изпълнение на договора, ще се доставят именно от изпълнителя. Проверката на АДФИ обаче констатира, че „АГРОМАХ“ ООД“ е закупило строителни материали от трети дружества, представляващи повече от половината от стойността на извършените СМР и по двата договора;
Финансовото измерение на констатираните от АДФИ нарушения са между 15 000 и 30 000 лв. имуществени санкции за Община Доспат и между 5 000 и 7 000 лв. лично за кмета Пържанов.
Наказания виновните обаче няма да получат, тъй като предвидената законова давност от 3 години за съставяне на акт за нарушенията отдавна е изтекла.
От АКФ продължаваме да следим случая и причината за намесата на КПКОНПИ и ще ви информираме за развитието.
Повече за разследването на АКФ от 2017 г. тук:https://bit.ly/3hUVVfp