Ако искате участие в поредиците на X-men заживейте в Бургас (допълнена)

Не ви се вярва или не ви пука ?!!

Това твърдение в заглавието на тази публикация е провокиращо, но не е невярно ...

Замърсяването на въздуха вреди на човешкото здраве и на околната среда. В Европа емисиите на много замърсители на въздуха спаднаха значително през последните десетилетия, което доведе до подобрено качество на въздуха в целия район. Въпреки това концентрациите на замърсителите на въздуха са все още прекалено високи и проблемите с качеството на въздуха остават. Значителна част от населението на Европа живее в зони, по-специално в големи градове, където се наблюдава превишаване на допустимите норми за качеството на въздуха: замърсяването с озон, азотен диоксид и прахови частици (ПЧ) създава сериозни рискове за здравето. Няколко държави надхвърлиха една или повече от своите норми за допустими емисии за 2010 г. за четири важни замърсители на въздуха. Ето защо намаляването на замърсяването на въздуха остава важна задача-https://www.eea.europa.eu/bg/themes/air/intro

По всеобщо признание днес праховите частици, азотния диоксид и озонът в близост до земната повърхност са трите замърсителя, които засягат в най-голяма степен човешкото здраве. Излагането на тези замърсители редовно или при върхови концентрации упражнява различно по своята сериозност въздействие ― от смущения на дихателната система до преждевременна смърт. 

Например фините прахови частици (PM2.5) във въздуха намаляват очакваната продължителност на живота в ЕС с повече от 8 месеца. 

Дългосрочната цел на ЕС е да се постигнат степени на чистота на въздуха, които не водят до неприемливи въздействия и рискове за човешкото здраве и околната среда. 

Мислите ли, че кметът Димитър Николов не го е чел или не го е чувал или пък не е информиран ?!!

И въпреки това повече от 15 години той и служителите му, които храним с нашите пари от данъци, както и общинските съветници за този период с много малки изключения от около 5-6 такива са защитавали правото на по-чист въздух за бургазлии ?!! И защо е така ? От министрите на околната среда през разните пионки назначавани за шефове на РИОСВ-Бургас, областните управители, разни правораздавателни органи и органчета всички те са давали празни обещания, но не са изпълнявали законови задължения и се стига до реални увреждания на здравето на бургазлии изложени на редовното наднормено замърсяване с разни химически коктейли и ФПЧ ...

Само през този месец декември 2022 г. изобилства с подобни данни, но никой и нищо ?!!

07.12.2022

08.12.2022 г.

09.12.2022 г.

10.12.2022 г.

11.12.2022 г.

15.12.2022 г.16.12.2022

17.12.2022 г.

22.12.2022 г.

23.12.2022 г.

24.12.2022 г.

29.12.2022 г.

30.12.2022 г. - днес

Е, имали данни ? А защо си мълчат и не правят нищо и защо доминиращата част от това замърсяване идва от промишлените замърсители, а не от битово отопление или от стари коли ? Има ли корупция в Община Бургас ?!!

И очакваната "изненада" за края на 2022 г.-31.12.2022-127 mg/m3 при норми на СЗО от 15 mg/m3 за ФПЧ2.5 , а не за остарялото и непроменено законодателство в България за ФПЧ10 ?!!

Весела Нова година, кандидат-мутанти !

Снимките са подарък от "Под лупа" за грижовния кмет и хранените му люде и социалист-еколога в РИОСВ-Бургас ...

Поне една медия Ви казва истината ...