Актуализацията на бюджета – Контракоментар с Никола Филипов, финансист