Арести на фараони: СЛЕД N БРОЯ ГОДИНИ

Grigor Lilov

**** „Глобал маркетс” – до болка позната история
Пирамидата е създадена през 2008 г. и тогава получава лиценз от Комисията за финансов надзор.
Учредителите на инвестиционния посредник и автори на агресивната кампания в медиите са двама чешки граждани – Павел Кочалка, роден през 1978 година и Владимир Цолов, роден през 1973 година.
Записаният капитал е 300 000 лева, като 95% от него е на Кочалка. В първият й одит / към 31.12.2008 година/ се вижда, че в наличност тя разполага със 61 000 евро, сума, крайно недостатъчна за сериозна дейност, но никой не я пипа дори с пръст.
И НИЩО!
Дружественият договор е променян почти всяка година, като при последната промяна от 29.11.2013 година собствениците вече са освен Павел Кочалка и Йордан Атанасов Моллов, Томчо Кирилов Джабаров и Роберт Цветанов Димитров.
През март 2014 година Павел Кочалка прехвърля своя дружествен дял на българските си съдружници – Йордан Атанасов Моллов, Томчо Кирилов Джабаров и Роберт Цветанов Димитров.
.
Новият силен човек става Йордан Моллов.
Йордан Моллов e бакалавър по международни отношения от SUNY New Paltz, САЩ и магистър по бизнес администрация от Fordham University, САЩ. Бил е стажант в централата на Oбединените нации в Ню Йорк.(чрез бройката, запазена за България). Твърди се, че е работил за хеджфондове в САЩ, но аз не намерих подобни данни.
.
Давам и детайли, за които нито една медия няма да ви информира:
Преподавател е в Нов български университет, в Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, и прочулия се като филиал на бившата ДС УНИБИТ (Университета по библиотекознание и информационни технологии).
Бил е финансов съветник на Комисията по бюджет и финанси на парламента.
.
КАТО МИ ПЕЕШ ПЕНКЕ, КОЙ ЛИ ТЕ СЛУША
.
Още през 2009 г. са първите оплаквания от пирамидата за агресивна реклама в медиите и по телефоните. Някои от тях стигат до Административния съд и са отсъдени наказания.
И НИЩО!
.
Финансовата пирамида „Глобал Маркетс” лъсва обаче по-сериозно за първи път през 2013 г. в няколко журналистически разследвания - мои и на колеги. Справка показва, че има шест решения на съда по дела, заведени срещу компанията през две години – 2012 и 2013 години и компанията е осъдена (но тогава съдът все още не газеше законите с валяк)
И НИЩО!
.
На 28 март 2014 фараоните взимат решение, поместено на сайта на пирамидата:
"Считано от днес, 13.05.2014 г., „Глобал Маркетс” ООД съобщава на своите клиенти, че в съответствие с решение на общото събрание на съдружниците от 26.03.2014 г., прекратява дейността си като инвестиционен посредник. Всички разходи за уреждане на отношенията с неговите клиенти ще бъдат за сметка на „Глобал Маркетс” ООД."
.
И опаа – чак тогава, когато обявяват, че спират дейност, Комисията за финансов надзор също й обръща внимание:
(цитат)
„... обръща внимание на инвеститорите, че дружеството „Глобал Маркетс” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ж.к. „Манастирски ливади”, ул. „Майстор Алекси Рилец” № 38 няма лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, както в Република България, така и в рамките на Европейския съюз.
Лицензът на дружеството е отнет принудително от КФН с Решение № 651- ИП от 14.07.2014 г. за извършени от „Глобал Маркетс” ООД и неговия управител Йордан Моллов системни нарушения на Закона за пазарите на финансови инструменти и актовете по прилагането му.”
И ПАК НИЩО
___________________________________
**** БЕЛЕЖКА
Защо тогава й обърнаха внимание?
Защото пирамидата и още няколко лица със спорна репутация тогава бяха използвани от ДАНС като инструмент в активно мероприятие, за да се опровергаят сериозни разкрития за дереждето на финансовата система. Демек – тези лоши неща се говорят от лоши хора, ето ги лошите!
Т. е. подгонването беше на ужким – не защото са пирамида, а защото разпространяват клюки за фалити на Корпоративна банка и Фибанк (Първа инвестиционна), която също затвори покрай фалита на Корпоративна и беше спасена с държавна помощ. Затова ДАНС арестува петима души (от които двама от пирамидата, а третият беше известният Венци Чикагото) за всяване на финансова паника.
Парадоксът беше, че истинската цел на тази пропагандна операция чрез лоши хора бяха моите постове с данни за състоянието на финансовата система и двете проблемни банки. Апропо, аз още през 2013 г. предупредих, че не давам повече от година и половина живот на Корпоративна, в началото на 2014 отново написах, че устремно е тръгнала към фалита, а крак след е повлякла и Фибанк – ПИБ (Първа Инвестиционна), през май 2014 предупредих, че очаквам всеки момент да гръмнат.
Накрая се наложи аз самият публично да вземе думата и да обясня, че данните са почерпени от мои публични постове, че „неизвестният извършител”, който го знаеха, ама го диреха усилено, съм аз, а не някой друг.
И чакам да видя как Прокуратурата и ДАНС ще посмеят да ме задържат и така да направят огромен скандал, защото информацията е съвсем истинска и изцяло по данни на БНБ и Европейската централна банка, макар и от тяхна вътрешна, служебна и секретна консумация. (моя пост от онова време)
29.06.2014 Внушението:
"БАНДИТИ" КЛАТЯТ ДЪРЖАВАТА, БАНКИТЕ, БОРДА
*** Защо не арестуват популярен и известен журналист и водещ
____________________________________
И НИЩО!
.
След тази история – активно мероприятие, както се изразяват в онези среди, пирамидата смени името си на „Атлантик кепитъл”, после на „Интерактив брокеридж”,, стана партньор на „Golden Spirit Asset Managment” и т.н., и т.н., и последният да затвори вратата...
И НИЩО!
.
Явно сега, години и години по-късно, сред „ожилените” е попаднал някой, който въобще не е трябвало дори да бъде пипан, камо ли жилен.
И възмездието не закъсня.
 
Фейсбук