Безсмислено твърдоглавие: Намаляването на ДДС стимулира растежа

В България се проявява учудващо твърдоглавие да не се намали ДДС и да не се въвежда диференцирано ДДС за храни, лекарства, книги, учебници и др.

А ЕК предложи нови правила, които дават повече гъвкавост на държавите членки да определят ставките на ДДС и създават по-благоприятна данъчна среда за растежа на малките и средните предприятия.

С приемането на новите правила държавите от ЕС имат повече свобода при определянето на ставките на данъка.

Благодарение на тези предложения страните от ЕС разполагат с по-голяма свобода да прилагат намалени ставки на ДДС към конкретни продукти или услуги.

Освен стандартната ставка на ДДС, която е най-малко 15%, държавите членки могат вече да предвидят:

- две отделни намалени ставки в размер между 5% и стандартната ставка, избрана от държавата членка;

- едно освобождаване от ДДС (или т.нар. „нулева ставка“);

- една намалена ставка в размер между 0% и намалените ставки.

В България от години се отправят искания за намаляване на ДДС върху лекарствата, учебниците, книгите и храните от първа необходимост, но диференцирана ставка ползват само услугите в туристическия сектор.

Освен облекчение за потребителите, намаляването на ДДС стимулира и ръста на икономиката.

https://offnews.bg/ikonomika/bezsmisleno-tvardoglavie-namaliavaneto-na-dds-stimulira-rastezha-705823.html