Биещото сърце на Партията ще понесе ли отговорност за беззаконията свързани с протестите ?

Albena Belyanova

 

На 08.09.2020 г. подадох до министъра на вътрешните работи заявление за достъп до обществена информация. От Решението, с което ми се предоставя достъп до заявената от мен информация, се установява следното:

Служители и лица извън МВР не са осъществявали охрана на мероприятия и овладяване групови нарушения на обществения ред от 09.07.2020 г. до 08.09.2020 г., т.е. всички татуирани, небръснати, със странни знаци по униформите, били и влачили граждани лица са служители на МВР.

МВР е длъжно да спазва Наредба № 8121з-418 от 14 март 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на МВР, т.е. използването на бокс, като помощно средство е в нарушение на Наредбата.

При използване на химически вещества, Наредбата задължава органите на МВР да отцепят незабавно обгазения район до края на поразяващото действие на химическите вещества и да предприемат мерки за извеждане и оказване помощ на пострадалите лица, което на 02.09.2020 г. не бе направено

В МВР следва да се използват само утвърдени от министъра на здравеопазването химически вещества. Кои са те ще отговори министърът на здравеопазването.

Ще понесат ли отговорност за действията/ бездействията служители на МВР, нарушили законовите изисквания, предстои да разберем.

Фейсбук