Блокирани лекарствени продукти

Изпълнителната агенция по лекарства (ИАЛ) блокира 62 лекарствени продукта за лечение на хипертония, инфаркт и сърдечна недостатъчност заради примес с вероятен карцероген. Това става ясно от съобщение, публикувано на сайта на ИАЛ. В него се посочва, че Европейската агенция по лекарствата (EMA) и националните компетентни органи са били информирани за наличие на примес в активното вещество валсартан, произведено от Zhejiang Huahai Pharmaceuticals в Китай.

 

 

Блокирани лекарствени продукти

Търговско име

1 Valsavil AM 5 mg/80 mg film-coated tablets 2 Valsavil AM 5 mg/160 mg film-coated tablets 3 Valsavil AM 10 mg/160 mg film-coated tablets 4 Valtensin 320 mg film-coated tablets 5 Valtensin 80 mg film-coated tablets 6 Valtensin 160 mg film-coated tablets 7 Valstor 160 mg film-coated tablets 8 Co-Valstor 160 mg/12,5 mg film - coated tablet 9 Valsalen 160 mg film-coated tablets 10 Valsalen H 160 mg/12,5 mg film -coated tablets 11 Valsalen H 160 mg/25 mg film -coated tablets 12 Valsarcon 160 mg film -coated tablets 13 Valsarcon 320 mg film -coated tablets 14 Sarteg 40 mg film -coated tablets 15 Sarteg 80 mg film -coated tablets 16 Sarteg 160 mg film -coated tablets 17 Sarteg HCT 80 mg/12,5 mg film -coated tablets 18 Sarteg HCT 160 mg/12,5 mg film -coated tablets 19 Sarteg HCT 160 mg/25 mg film -coated tablets 20 Valtensin Plus 80 mg/12.5 mg film -coated tablets 21 Valtensin Plus 160 mg/12.5 mg film -coated tablets 22 Valtensin Plus 160 mg/25 mg film -coated tablets 23 VAPRESS 80 mg film - coated tablets 24 VAPRESS 160 mg film -coated tablets 25 Vamadrid 40 mg film -coated tablets 26 Vamadrid 80 mg film -coated tablets 27 Vamadrid 160 mg film -coated tablets 28 Vamadrid 320 mg film -coated tablets 29 Suvartar 160 mg film -coated tablets 30 VALZAP 160 mg film - coated tablets 31 Valsavil 40 mg film -coated tablets 32 Valsavil 80 mg film -coated tablets 33 Valsavil 160 mg film -coated tablets 34 VALZAP H 160 mg/12,5 mg film -coated tablets 35 Asbima 5 mg/800 mg film -coated tablets 36 Asbima 5 mg/160 mg film -coated tablets 37 Asbima 10 mg/160 mg film -coated tablets 38 Bevacomb 5 mg/160 mg film -coated tablets 39 Bevacomb 10 mg/160 mg film -coated tablets 40 Sartesta 5 mg/80 mg film -coated tablets 41 Sartesta 5 mg/160 mg film -coated tablets 42 Sartesta 10 mg/160 mg film -coated tablets 43 Valtensam 5 mg/160 mg film -coated tablets 2 44 Valtensam 10 mg/160 mg film-coated tablets 45 Valsavil Comp 80 mg/12,5 mg film-coated 46 Valsavil Comp 160 mg/12,5 mg film-coated 47 Suvartar H 160 mg/12,5 mg film-coated tablets 48 Suvartar H 160 mg/25 mg film-coated tablets 49 Valtensin plus 320 mg/12.5 mg film - coated tablets 50 Co-Sartroval 160mg/25mg film-coated tablets 51 Nortivan Neo 160 mg film-coated tablets 52 Nortivan 80 mg film-coated tablet 53 Nortivan 40 mg film-coated tablets 54 Vanatex HCT 80 mg/12.5 mg film - coated tablets 55 Vanatex HCT 160 mg/25 mg film - coated tablets 56 Vanatex 80 mg film - coated tablets 57 Vanatex 160 mg film - coated tablets 58 Valsol plus160 mg/25 mg film-coated tablets 59 Valsavil Comp 80 mg / 12,5 mg film - coated tablets 60 Valsavil Comp 160 mg / 12,5 mg film - coated tablets 61 Valtensin plus 320 mg/25mg film - coated tablets 62 Valsargamma 160mg film-coated tablets

"Под лупа"