БНБ слага спирачка на кредитирането, целта е да се намали инфлацията

Българската народна банка (БНБ) предприе мерки за ограничения при кредитирането и овладяване на ръста на инфлацията. Решението на централната банка е за повече от двойно увеличение на минималните задължителни резерви на банките.

Това се случва само ден след като БНБ отчете като риск бързият ръст на кредитирането от търговските трезори.

Днешното решение на БНБ предвижда ръст на резервите в две стъпки, които времево ще са съвсем близо една от друга. Първо от 1 юни банките ще са длъжни да заделят не 5%, а 10% минимални задължителни резерви по привлечените средства от небългарски граждани. Месец по-късно, от 1 юли, банките ще трябва да заделят 12% минимални резерви по привлечените средства както от резиденти, така и от нерезиденти.

Текущите макроикономически развития се характеризират с ускорени темпове на нарастване на потребителските цени, висок растеж на заплатите в частния сектор, силно потребителско търсене и запазващ се висок растеж на кредита за домакинствата. Продължаването на тези тенденции създава потенциални рискове по отношение на устойчивостта на банковата система и по отношение на изпълнението на основната цел на БНБ за поддържане на ценова стабилност, се посочва в мотивите на решението си управителният съвет на централната банка.