Борбата на партията срещу „религиозните заблуди“

Написано от Христо Христов

https://desebg.com/2011-01-13-09-25-08/4594-2020-12-03-11-18-39

 

В средата на 50-те години на ХХ век репресивният апарат на БКП е взел на отчет лицата сред духовенството в цялата страна, което е определил като „вражески контингент“ | Снимка: desebg.com.

 

 

По заповед на министъра на вътрешните работи ген. Георги Цанков през 1954 г. Държавна сигурност е установен и взет на отчет „вражеския контингент“ сред духовенството, който за цялата страна е възлизал на 2600 души.

Това разкрива документ от архивите на държавна сигурност, който desebg.com публикува онлайн.

Той представлява  строго поверителен отчетен докла на отделение „Духовенство“ за 1954 г.

От него става ясно, че общо 620 души от всички духовници, които режимът определя като „вражески“ са взети на отчет.

Според данните на ДС по отчета образувани са 270 отчетни дела, 261 – наблюдателни дела и 45 активни лични разработки.

В доклада се признава, че някои от окръжните управление на МВР-ДС като тези в Русе и Пловдив „дадоха в отчетите си явно надути цифри“ по контингента сред духовенството, което е обяснено с „неправилно разбиране на заповедта [на министъра]“.

В документа са изброени и конкретни разработки. Сред по-важните е посочена лична активна разработка „САТАНА“ срещу видинския свещеник Иван Тодоров, уличен в нелегална дейност и уреждане на канал за бягство през границата.

С изключение на София, Велико Търново, Пловдив и Враца на останалите места работата по разработките е незадоволително, е посочено в доклада.

Отбелязано е, че в цялата страна Държавна сигурност е разполагала по линия на духовенството със 116 агенти и 107 информатори.

Коментирано е, че „Православната църква продължава линията за приютяване на вражески елементи“ – намирана им е работа и по такъв начин „църквата се превръща в крепост на вражеските елементи“.

Направено е заключението, че духовенството се е активирало, което е довело до затруднение в „борбата на партията срещу религиозните заблуди“.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност и вероизповеданията – част 1. Българска православна църква 1944-1991”, издание на Комисията по досиетата, 2017 г.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt