"Булгаргаз" и "Газпром Експорт" подписаха анекси за доставка на природен газ

Очаква се в резултат на предоговарянето на документа, страната ни да постигне по-добри цени и условия за доставка на синьо гориво

"Булгаргаз" и "Газпром Експорт" са подписали анекси към Договора за доставка на природен газ, с които той вече е приведен в съответствие с одобрените от Европейската комисия ангажименти. Това съобщиха от българската газова компания след среща с доставчика си в Санкт Петербург.

Очаква се в резултат на предоговарянето на документа, страната ни да постигне по-добри цени и условия за доставка на синьо гориво. За да изпълни решението на Европейската комисия по антимонополното дело, "Газпром Експорт" изпрати до "Булгаргаз" предложение за изменения и допълнения в Договора за доставка на природен газ, което предвижда промяна на клауза, позволяваща всяка от страните да може да поиска преразглеждане на цената. Едно от условията това да стане, е да има значителна промяна на икономическите обстоятелства на Европейските газови пазари, които са извън контрола на страните, или промяната на цените на синьото гориво в газоразпределителните центрове в Европа.

Договорите могат да се преразглеждат веднъж на две години. Предвижда се и възможност „Булгаргаз“ да поиска промяна на точката на доставка, която в момента е Негру Вода, като поиска всички или част от договорените обеми газ да бъдат доставяни в Берегово, Украйна или Велке Капушани, Словакия.

"Булгаргаз" може да поиска тази промяна, ако не е в състояние самостоятелно да организира преноса на газ. Българското дружество е поставило за обсъждане и други търговски и технически въпроси, с което започва процесът на договаряне за изменение в клаузите на Договора за доставка на природен газ. Следващата работна среща между експерти на двете дружества е планирана през месец ноември.

https://www.faktor.bg

Коментар "Под лупа" : Това подигравка ли е или само герберски PR ?!