България е европейски вицешампион по ръст на безработицата

Пазарът на труда в България продължава да се влошава. В повечето страни от Европейския съюз (ЕС) ситуацията се подобрява, докато у нас безработицата расте още. През юни 11.4% от икономически активните са били незаети. Година по-рано техният дял е бил 10.1%.

Така България се нарежда на второ място в ЕС по ръст на безработицата, съобщи европейската статистическа служба Евростат. Единствено в Гърция стагнацията на пазара на труда се увеличава с по-високо темпо (виж графиката). Безработицата там е скочила до 15%.

Данните на Евростат, която ползва информацията на Националния статистически институт (НСИ), се разминават значително с тези на Агенцията по заетостта. Според подчинената на министъра на труда Тотю Младенов структура безработицата през юни е била 9.56%. Зад това число стоят 318 хил. души.

През последните три години Агенцията по заетостта винаги отчита доста по-ниска безработица от НСИ. Причината е, че брои само безработните, регистрирани в бюрата по труда. Там обаче се регистрират хората, които имат право на обезщетение за това, че са били съкратени.

Така извън обхвата на агенцията остават освободените от сивата икономика и част от продължително безработните, които не виждат смисъл да поддържат регистрацията си на трудовата борса.

НСИ измерва безработицата чрез интервюта сред представителна извадка от домакинства и така "хваща" и хората, които нямат работа, но не са се записали в бюрата по труда. Според министър Тотю Младенов обаче те не трябва да се броят за безработни, защото не търсят активно работа. "Точният критерий са регистрираните в бюрата по труда, а не статистиката от анкетите", повтаря Младенов.

Данните на Евростат показват, че България е на седмо място по най-висока безработица в ЕС. На първо в негативната класация остава Испания, където 21% от икономически активните търсят работа без успех. Безработицата продължава да е много висока в Литва и Латвия. Средното й ниво за целия ЕС през юни е било 9.4%, или 22.4 млн. души.

За 12 месеца те са намалели със 706 хил. Спрямо година по-рано безработицата пада в 19 държави, но в 7, между които България, се увеличава. Единствено в Люксембург остава без промяна. Най-голям спад има в Естония, Латвия и Унгария. Най-лесно намират работа жителите на Австрия, Холандия и Люксембург.

Най-ощетени от стагнацията на пазара на труда са младежите (под 25 години). В Испания безработицата сред тях е 45%. У нас ситуацията също се влошава. През юни над 27% от младежите са били незаети, като през последната година делът им е нараснал чувствително. Според работодателите основната причина е, че младите нямат опит, знания и умения, но въпреки това искат високи заплати.

Мишел ГУТСУЗЯН

Дневник