България след "братушките"*

Георги Георгиев

 

Къпалнята "Мария Луиза".
София, 1943 г.
По това време в Европа бушува война.
Нито един български войник не е на фронта.
Общия брой на членската маса на БКП (БРПк) е 6200 човека.
В горите има общо около 500 нелегални, наричани партизани, финансирани от агентурата на Кремъл, които се занимават основно с грабежи на мандри.
(Заб. След 20 години ще има над 100 000 активни борци)
По това време България има 3 самолетостроителни завода.
Само след година в земята ни ще нахлуе Руснака.
Само за няколко месеца ще бъде избита огромна част от политическия и научния елит на нацията ни.
Над 300 000 българи ще бъдат вкарани в концлагери.
Други 400 000 ще бъдат пратени на фронта, докато България остава окупирана от контингент на Червената армия в състав от 300 000 щика за 3 години.
Издръжката на окупационния контингент е по-голяма от бюджета на държавата.
Освен това Руснака ще си присвои целия ни държавен резерв от тютюн (25 милиона кг.), както и целия държавен резерв от розово масло (5000 кг. , по-скъпо от златото).
Пенсионният фонд на Царство България, равен на 6 милиарда долара ще изчезне.
Близо 2 милиона българи ще бъдат принудени да се откажат от българското си име и да се наричат "македонци".
30 000 от тях ще откажат и ще бъдат разстреляни, а други 100 000 ще бъдат пратени в концлагери.
През 1989 г. България ще осъмне от "дружбата" като най-бедната държава в Европа, с най-ниски пенсии и заплати и с най-голям демографски срив.
ФАКТИ!
 
Фейсбук
*Заглавие на "Под лупа"