България трябва да поеме друг път! Път без мутри!

Иван Евтимов

Оставка, веднага!!! Борисов си писал висока оценка, например за какво? За повишаване на доходите по време на пандемия, където малкият бизнес и социално уязвимите групи бяха пометени! България е на първо място по социални неравенства, според коефициента на Джини-40.8 пункта, при средно около 25 пункта за Европа! Финансови стойности от 650 лева минимална заплата и 300 лева минимална пенсия, като минималната социална пенсия е 149 лева, тези стойности са срамни и не бива да се гордеем, а да се срамуваме, че търпим идиоти на власт, които разхищават публичния ресурс, с нашите данъци, милионери се превърщат в милиардери с по няколко офшорни сметки, сараи, вили и хотели в природни зони от "Натура 2000 "! Това са факти, които трябва да ни повишат вниманието и да покажем, че България трябва да поеме друг път! Път без мутри!

Фейсбук

П.П. Коефициентът на Джини или Индекс на Джини се използва за статистическа характеристика на разпределенията на благата в едно общество, т.е. на (паричната) разликата между благосъстоянието на бедните и богатите в едно общество. Приема се че той изразява тяхната 'неравномерност' като стойността 0 показва пълно равенство в доходите, а стойност 1 (или 100) показва максимално неравенство (когато само един човек получава всички доходи, а всички други нямат нищо). Особено често този коефициент се прилага за охарактеризиране на доходи или благосъстояние; така например за разпределението на доходите.

По данни на Евростат за 2018 г. България беше с коефициент 39.6, което я нарежда на последно място с най-високо неравенство сред 32 европейски държави, подали данни за 2018 г., а през 2020 г. сме стигнали до 40.8