ВАЖНО - КАК ДА СЕ СПАСИТЕ ОТ ПРИНУДИТЕЛНОТО Ф@КСИНИР@НЕ

ПРОБУДЕН НАРОД НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОБЕДЕН ! НЕ МОЖЕШ ДА ГО ПОБЕДИШ, КОГАТО ВЯРАТА Е В СЪРЦЕТО МУ И ТОЙ Е ГОТОВ ДА УМРЕ ЗА СВОБОДАТА СИ !

ВАЖНО - КАК ДА СЕ СПАСИТЕ ОТ ПРИНУДИТЕЛНОТО Ф@КСИНИР@НЕ КАК ДА ОТХВЪРЛИТЕ ПРИНУДИТЕЛНОТО ВАКСИНИРАНЕ БЕЗ ДОРИ ДА "ОТКАЗВАТЕ" ВАРИАНТ 1 АКО СТЕ ПРИНУДЕНИ ДА СЕ ВАКСИНИРАТЕ, ЗА ДА ЗАПАЗИТЕ РАБОТАТА СИ, ЕДИН ЧУДЕСЕН НАЧИН ДА СЕ СПРАВИТЕ, Е ДА ИЗГОТВИТЕ И ИЗПРАТИТЕ ПИСМО НА ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕМИЕРА, МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ВАШИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ И МЕСТНИТЕ ЗДРАВНИ ВЛАСТИ. ЕЛЕКТРОННИТЕ ИМ ПОЩИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА : WWW.PARLIAMENT.BG . КОГАТО В ПИСМОТО СИ ПОСОЧИТЕ, ЧЕ ИСКАТЕ ДА ВИ ВЪРНАТ ВХОДЯЩ НОМЕР, СА ДЛЪЖНИ ДА ГО НАПРАВЯТ! КОГАТО ПОСОЧИТЕ ФИЗИЧЕСКИ АДРЕС, ЩЕ ВИ ИЗПРАТЯТ НОМЕРА С ХАРТИЕНО ПИСМО, ПРИЛЕЖНО СГЪНАТО. ДО ........................ ОТ ........................ АДРЕС ........................ ИСКАМ ДА МИ БЪДЕ ИЗПРАТЕН ВХОДЯЩ НОМЕР УВАЖАЕМИ ........................ "ПИША ВИ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪПРОСА ЗА ПОТЕНЦИАЛНАТА ВАКСИНА СРЕЩУ COVID И ЖЕЛАНИЕТО МИ ДА БЪДА НАПЪЛНО ИНФОРМИРАН И ДА ОЦЕНЯ ВСИЧКИ ФАКТИ, ЗА ДА ВЗЕМА ИНФОРМИРАНО РЕШЕНИЕ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НЮРНБЕРГСКИЯ МЕДИЦИНСКИ КОДЕКС. ЩЕ БЪДА БЛАГОДАРЕН, АКО МИ ПРЕДОСТАВИТЕ СЛЕДНАТА ИНФОРМАЦИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС ЗАКОНОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ: 1. МОЛЯ ДА МЕ ИНФОРМИРАТЕ ПИСМЕННО ЗА ОДОБРЕНИЯ ПРАВЕН СТАТУС НА ВСЯКА ВАКСИНА И ДАЛИ СЪЩАТА Е ОДОБРЕНА ОТ "THE UNITED STATES FOOD AND DRUG ADMINISTRATION" (FDA) КАТО ОФИЦИАЛНА ВАКСИНА ИЛИ ВСЕ ОЩЕ Е В ПРОЦЕС НА ИЗПИТАНИЯ И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА? 2. МОЛЯ ДА МИ ПРЕДОСТАВИТЕ ДОКУМЕНТАЛНИ ПОДРОБНОСТИ, ЧЕ ВАКСИНИТЕ СА ПРЕМИНАЛИ ПЪЛНИЯТ ЦИКЪЛ НА ДЪЛГОГОДИШНИ ИЗПИТАНИЯ ВЪРХУ ЖИВОТНИ И ДОБРОВОЛЦИ ХОРА (ТОЕСТ ФАЗА 1, ФАЗА 2 И ФАЗА 3); КАКВО КОЛИЧЕСТВО ХОРА СА УЧАСТВАЛИ В ИЗПИТАНИЯТА; КАКВИ СА РЕЗУЛТАТИТЕ И СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ ТЕЗИ ИЗПИТАНИЯ И ПИСМЕНИ ГАРАНЦИИ, ЧЕ ВАКСИНАТА Е ИЗЦЯЛО, НЕЗАВИСИМО И СТРИКТНО ТЕСТВАНА СПРЯМО КОНТРОЛНИТЕ ГРУПИ И КАКВИ СА ПОСЛЕДВАЩИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕЗИ ТЕСТОВЕ? 3. МОЛЯ ДА МЕ ИНФОРМИРАТЕ ПИСМЕННО ЗА ПЪЛНИЯ СПИСЪК НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВАКСИНАТА,КОЯТО ТРЯБВА ДА ПОЛУЧА, И КАКВИ ОТ ВЕЩЕСТВАТА КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ В НЕЯ СА БИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО КАНЦЕРОГЕНННИ ИЛИ ТОКСИЧНИ ЗА ОРГАНИЗМА ПРЕЗ ГОДИНИТЕ? 4. МОЛЯ ДА МЕ ИНФОРМИРАТЕ ПИСМЕННО ЗА ВСИЧКИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ /СМЪРТ, УВРЕЖДАНИЯ, ПАРАЛИЗИРАНЕ, ГЪРЧОВЕ, ОБРАЗУВАНЕ НА ТРОМБИ, СЪСИРВАНЕ НА КРЪВТА И ДРУГИ ФОРМИ НА ИНВАЛИДНОСТ.../, СВЪРЗАНИ С ТАЗИ ВАКСИНА СЛЕД ИНЖЕКТИРАНЕТО Й В ТЯЛОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОУЧВАНИЯТА НА ДРУГИ СТРАНИ И НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ ПО СВЕТА? 5. МОЛЯ ДА ПОТВЪРДИТЕ, ЧЕ ВСЯКА ЕДНА ОТ ВАКСИНИТЕ, КОИТО СТЕ ДОСТАВИЛИ ЗА УПОТРЕБА В СТРАНАТА, НЕ Е "ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ТЕРАПИЯ", ПРОМЕНЯЩА ГЕН НА ТРНК / MRNA, И ЧЕ НЕ СЪДЪРЖАТ АБОРТИРАНИ ФЕТАЛНИ КЛЕТКИ, КОЕТО ВЛИЗА В ПРОТИВОРЕЧИЕ С МОЯТА РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖЕНОСТ, КАКТО И ЧЕ НЕ СЪДЪРЖАТ ГРАФЕНОВ ОКСИД, ЕТИЛЕНОВ ОКСИД И БИОСЕНЗОРНИ НАНОЧАСТИЦИ ОТ ДРУГИ НЕУПОМЕНАТИ В ЛИСТОВКИТЕ НА ВАКСИНИТЕ ОПАСНИ МАТЕРИАЛИ? 6. МОЛЯ ДА ПОТВЪРДИТЕ ПИСМЕННО, ЧЕ НИКОЙ НЯМА ПРАВО ДА МЕ ПРИНУЖДАВА ДА ПРИЕМА НАД МЕН ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ ПОД НАТИСК ИЛИ НАСИЛА КАКВИТО И ДА Е БИЛО ВАКСИНИ ИЛИ ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ЕКСПЕРИМЕНТИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С НЮРНБЕРГСКИЯ МЕДИЦИНСКИ КОДЕКС? 7. МОЛЯ ДА МЕ ИНФОРМИРАТЕ КОГА, КЪДЕ И ПО КАКЪВ НАЧИН Е ИЗОЛИРАН И ПОДРОБНО ИЗСЛЕДВАН В НЕЗАВИСИМИ ЛАБОРАТОРИИ ВИРУСА НА COVID-19 И КОГА ПО СРОКОВЕ СА РАЗРАБОТЕНИ ВАКСИНИТЕ, КОИТО НЯКОЙ ИСКА ДА МЕ ПРИНУДИ ДА ПРИЕМА НАСИЛА? СЛЕД КАТО ПОЛУЧА ГОРЕПОСОЧЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ В ПЪЛЕН РАЗМЕР И СЪМ УДОВЛЕТВОРЕН, ЧЕ НЯМА ЗАПЛАХА ЗА ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА МИ, ЩЕ СЕ РАДВАМ ДА ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ВИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ, НО ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ - А ИМЕННО, ЧЕ: 1. ПОТВЪРЖДАВАТЕ ПИСМЕННО И КАТЕГОРИЧНО, ЧЕ НЯМА ДА ПОСТРАДАМ И, ЧЕ ПОЕМАТЕ ПЪЛНАТА СЪДЕБНА, ФИНАНСОВА И НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА НЕИСТИНСКА ИНФОРМАЦИЯ И ЗА ВСЯКО ЕВЕНТУАЛНОТО УВРЕЖДАНЕ НА МОЕТО ЗДРАВЕ, КАКТО И РАЗХОДИТЕ ПО ЛЕЧЕНИЕТО И НЕУТРАЛИЗИРАНЕТО НА ЩЕТИТЕ И ЗАВЕЖДАНЕТО НА СЪДЕБНИ ПРОЦЕСИ ОТ МОЯ СТРАНА СРЕЩУ ВАС И ВСИЧКИ ВИНОВНИ ПО ЦАЛАТА МЕДЕЦИНСКА ВЕРИГА. 2. СЛЕД КАТО ПОЛУЧИТЕ ТОВА МОЕ ЗАПИТВАНЕ, ДОКУМЕНТЪТ С ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОДПИСАН ОТ ВАС И НАПЪЛНО КВАЛИФИЦИРАН ЛЕКАР, КОЙТО ДА ПОЕМЕ ПЪЛНА ПРАВНА И ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ НАРАНЯВАНИЯ, НАСТЪПИЛИ ВЪРХУ МЕН, И/ИЛИ ОТ ВСЯКАКВИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТ УПЪЛНОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ ОТНОСНО ТЕЗИ ПРОЦЕДУРИ. 3. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ОТКАЖА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ВАКСИНАЦИЯ, ПОТВЪРДЕТЕ, ЧЕ ТОВА НЯМА ДА КОМПРОМЕТИРА МОЯТА ПОЗИЦИЯ И, ЧЕ ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА НЯМА ДА ПОНАСЯМ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ, КАКВИТО И ДА Е БИЛО ОГРАНИЧЕНИЯ И ДИСКРИМИНАЦИЯ? СЧИТАМ, ЧЕ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ И ИЗИСКВАНИЯ НА НЮРНБЕРГСКИЯ МЕДИЦИНСКИ КОДЕКС /ЗА НАРЕШАВАНЕТО, НА КОИТО ВСИЧКИ ВУЧАСТНИЦИ И ВИНОВНИ СА БИЛИ ОСЪДЕНИ НА СМЪРТ И ОБЕСЕНИ/ И ВСИЧКИТЕ МИ НЕОТМЕНИМИ ЧОВЕШКИ ПРАВА ЩЕ БЪДАТ ЗАПАЗЕНИ. ТРИТЕ ИМЕНА НА СВОБОДНО РОДЕНИЯТ, ДУХОВЕН И СУВЕРЕНЕН ЧОВЕК ПОДПИС С ОТПЕЧАТЪК ОТ ПАЛЕЦА НА ДЯСНАТА ВИ РЪКА ПРИЛОЖЕНИЕ: 1) ВСИЧКИ ВАКСИНИ СА В ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФАЗА ДО 2023 – 2024 ГОДИНА И НЕ СЕ ПОЛУЧИЛИ ОДОБРЕНИЕ ОТ FDA - USA. 2) PFIZER - ПРОГНОЗНА ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО - 2 МАЙ 2023 Г. - HTTPS://CLINICALTRIALS.GOV/CT2/SHOW/NCT04368728 3) MODERNA - ПРОГНОЗНА ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО – 30 ЮНИ 2024 Г. - HTTPS://CLINICALTRIALS.GOV/CT2/SHOW/NCT03897881 4) ASTRAZENECA - ПРОГНОЗНА ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ НА ПРОУЧВАНЕТО: 14 ФЕВРУАРИ 2023 Г. - HTTPS://CLINICALTRIALS.GOV/CT2/SHOW/NCT04516746 ВЪПРОСЪТ Е, ЧЕ ТЕ НЕ МОГАТ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯТ ИЗИСКВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ, НА ПРАКТИКА НЕ ВИЕ ОТКАЗВАТЕ ВАКСИНАТА, А ИСКАТЕ ИНФОРМАЦИЯ, ДОКАЗАТЕЛСТВА И УВЕРЕНИЯ, КОИТО ТЕ НЕ МОГАТ ДА ВИ ДАДАТ, ЗАЩОТО, АКО ВИ ПРЕДОСТАВЯТ ФАЛШИВА ТАКАВА, ТОВА ГИ ВКАРА В ЗАТВОРА! ВАРИАНТ 2 ПРИ ОПИТ ДА ВИ ВАКСИНИРАТ НА ПРОТОКОЛА ЗА ДОБРОВОЛНО СЪГЛАСИЕ, КОЙТО ВИ ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ПОДПИС, ВНАСЯТЕ СЛЕДНИТЕ КОРЕКЦИИ 1. ЗАЧЕРКВАТЕ "ДОБРОВОЛНО СЪГЛАСИЕ" И ПИШЕТЕ НАД НЕГО "ПРИНУДИТЕЛНО ВАКСИНИРАНЕ" 2. ПИШЕТЕ: "НИКОЙ НЕ МИ Е ПРЕДОСТАВИЛ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВАКСИНАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО НЕ СА УПОМЕНАТИ В СЪОТВЕТНИТЕ ЛИСТОВКИ, ЗАЩОТО КОМПАНИИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СА ГИ ОБЯВИЛИ ЗА "ТЪРГОВСКА ТАЙНА" И ОТКАЗВАТ ДА ПРЕДОСТОВЯТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЯХ, КАКТО И ЗА ТОВА ДАЛИ ТЕЗИ ВЕЩЕСТВА ПООТДЕЛНО ИЛИ В КОКТЕЙЛ СА ТОКСИЧНИ ИЛИ КАНЦЕРОГЕННИ И ОПАСНИ ЗА МЕН И МОЕТО ЗДРАВЕ". 3. ПИШЕТЕ: "ПРИНУЖДАВАТ МЕ ДА ИЗВЪРША ПРЕСТЪПЕНИЕ КАТО ПОДПИША ДОКУМЕНТ С НЕВЯРНО СЪДЪРЖАНИЕ, ТЪЙ КАТО АЗ НЕ СЪМ ХИМИК, БИОЛОГ, ЛЕКАР ИЛИ ДРУГО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ И НЯМАМ ПОНЯТИЕ КАК ТЕЗИ ОПАСНИ И НЕОДОБРЕНИ ХИМИЧЕСКИ И БИОЛОГИЧНИ КОКТЕЙЛИ ВЗАЙМОДЕЙСТВАТ ПОМЕЖДУ СИ И С ДРУГИТЕ ЛЕКАРСТВА, КОИТО ПРИЕМАМ ИЛИ ЩЕ МИ СЕ НАЛОЖИ ДА ПРИЕМА В БЪДЕЩЕ." 4. ПИШЕТЕ: "ЛИЦАТА, КОИТО ИСКАТ ДА МЕ ВАКСИНИРАТ ПРИНУДИТЕЛНО И БЕЗ МОЕТО ДОБРОВОЛНО И НАПЪЛНО ИНФОРМИРАНО И ОСЪЗНАТО СЪЛАСИЕ, ОТКАЗВАТ ДА МИ ПРЕДОСТАВЯТ ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПОТВЪРЖДАВАЩИ, ЧЕ СЪОТВЕТНИТЕ ТАКА НАРЕЧЕНИ ОТ ТЯХ „ВАКСИНИ“ СА ПРЕМИНАЛИ УСПЕШНО ТРИТЕ ФАЗИ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ (ФАЗА 1, ФАЗА 2 И ФАЗА 3) И СА ПОЛУЧИЛИ ОФИЦИАЛНО ОДОБРЕНИЕ КАТО ВАКСИНИ ОТ UNITED STATES FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA), А НЕ КАТО ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ КОКТЕЙЛИ ОТ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ЧОВЕШКИТЕ СЪЩЕСТВА КАТО ОПИТНИ ЗАЙЧЕТА, БЕЗ ДА ИМАТ ТЯХНОТО ДОРБОВОЛНО СЪГЛАСИЕ И ДА СА ЗАПЛАТЕНИ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В ЕКСПРИМЕНТА. 5. ПИШЕТЕ: "ОТКАЗВАТ ДА МИ ПРЕДОСТВЯТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ КОНСУЛТИРАМ С НЕЗАВИСИМ АДВОКАТ ПРИТЕЖАВАЩ НУЖНИТЕ МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ НУЖНИ НАУЧНИ ПОЗНАНИЯ, ЗА ДА ВЗЕМА ОСЪЗНАТО И ДОБРЕ ИНФОРМИРАНО РЕШЕНИЕ "ЗА" ИЛИ "ПРОТИВ" ТАЗИ МЕДИЦИНСКА МАНИПУЛАЦИЯ И ЕКСПЕРИМЕНТ НАД МОЯТА НЕЗАВИСИМА БОЖЕСТВЕНА ЛИЧНОСТ И ЗДРАВЕ." 6. ПИШЕТЕ: "ОТКАЗВАТ ДА МИ ПРЕДОСТАВЯТ ДОКУМЕНТАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ДАЛИ ТЕЗИ КОКТЕЙЛИ СЪДЪРЖАТ В СЕБЕ СИ ФЕТАЛНИ КЛЕТКИ ОТ АБОРТИРАНИ ЕМБРИОНИ НА ДЕЦА, КОЕТО ПРОТИВОРЕЧИ НА МОИТЕ РЕЛИГИОЗНИ УБЕЖДЕНИЯ И ЩЕ ПРЕКЪСНЕ НАВЕКИ МОЯТА ВРЪЗКА С БОГА." 7. ПИШЕТЕ: "ОТКАЗВАТ ДА МИ ПРЕДОСТАВЯТ ДОКУМЕНТАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПОТВЪРЖДАВАЩА ИЛИ ОТРИЧАЩА НАЛИЧИЕТО НА НЕУПОМЕНАТИ В СЪОТВЕТНИТЕ ЛИСТОВКИ НА ТЕСТОВЕТЕ И ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ „ВАКСИНИ“ ВЕЩЕСТВА КАТО ГРАФЕНОВ И ЕТИЛЕНОВ ОКСИД, КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО СМЪРТОНОСНО ОПАСНИ И КАНЦЕРОГЕННИ ЗА ВСЯКО ЕДНО ЖИВО СЪЩЕСТВО И ВОДЯТ ДО СМЪРТ." 8. ПИШЕТЕ: "ОТКАЗВАТ ДА МИ ПРЕДОСТАВЯТ ДОКУМЕНТАЛНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА НАЛИЧИЕТО ИЛИ ОТСЪСТВИЕТО НА НАНО-ЧАСТИЦИ И БИОСЕНЗОРНИ ЧИПОВЕ В ПРЕДЛАГАНИТЕ ВСЕ ОЩЕ НЕУДОБРЕНИ ОФИЦИАЛНО „ВАКСИНИ“." 9. ПИШЕТЕ: "ОТКАЗВАТ ДА МИ ПРЕДОСТАВАТ ДОКУМЕНТАЛНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ ТЕЗИ ТАКА НЕРЕЧЕНИ „ВАКСИНИ“ НЕ СЪДЪРЖАТ ИРНК ИЛИ МРНК, И НЯМАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОМЯНА НА МОЕТО БОЖЕСТВЕНО ДНК ПРЕДОСТАВЕНО МИ ОТ СЪЗДАТЕЛЯ." 10. ПИШЕТЕ: "НЕ ДЕКЛАРИРАТ ПИСМЕННО ПРЕД МЕН, ЧЕ СА ЗАПОЗНАТИ ПОДРОБНО С НЮРНБЕРГСКИЯ МЕДИЦИНСКИ КОДЕКС, КОЙТО ЗА ПОДОБНИ НАРУШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЯ УЧАСТВАЩИТЕ ЛИЦА КАТО ПРЕСТЪПНИЦИ ИЗВЪРШВАЩИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ СРЕЩУ ЧОВЕЧЕСТВОТО И ГИ ОСЪЖДА НА СМЪРТ. ТАЗИ ПРИНУДИТЕЛНА ЛЪЖЕ ВАКСИНАЦИЯ Е ПРОВЕЖДАНА НАСИЛА НАД МЕН И МОЯТА БОЖЕСТВЕНА СЪЩНОСТ ГЕНЕТИЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ, КОЙТО НАРУШАВА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НЮРНБЕРГСКИЯ МЕДИЦИНСКИ КОДЕКС, ПОРАДИ КОЕТО КАТЕГОРИЧНО ОТКАЗВАМ ДОБРОВОЛНО ДА СЕ ПОДЛОЖА НА ТОЗИ ФАШИСТКИ ЕКСРИМЕНТ В СТИЛ ДОКТОР МЕНГЕЛЕ И ПРЕХВЪРЛЯМ ВИНАТА И ЦЯЛАТА ОТГОВОРНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪДЕБНА, ФИНАНСОВА И МОРАЛНА ЗА ВСИЧКИ НЕУДОБСТВА, УВРЕЖДАНИЯ И СМЪРТ НА ЛИЦАТА, КОИТО СЕ ОПИТВАТ ПРИНУДИТЕЛНО ДА МЕ ЗАСТАВЯТ ДА ПИСТАВЯ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО СИ В ОПАСНОСТ. ОТГОВОРНОСТТА ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ, УВРЕЖДАНИЯ НА МОЕТО ЗДРАВЕ, ЖИВОТ, ВЯРА И БЛАГОДЕНСТВИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ПРАВНИ И ФИНАНСОВИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРЕХВЪРЛЯМ НА ВИНОВНИТЕ ЗА ТОВА ЛИЦА: РАБОТОДАТЕЛ, СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ /ВЕСТНИЦИ, ТВ, РАДИО/ , НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРЕМИЕРА, ПРЕЗИДЕНТА И ЛЕКАРИТЕ И МЕДИЦИНСКИЯТ ПЕРСОНАЛ, КОИТО УЧАСТВАТ В ТОВА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ." И ТУК ИСКАТЕ ВСИЧКИ НАМИРАЩИ СЕ НА МЯСТОТО НА ТОЗИ ГЕНЕТИЧЕН ЕКСПЕРИМЕНТ ДА ПОДПИШАТ: "ИНФОРМИРАН СЪМ ЗА МНЕНИЕТО И УБЕЖДЕНИЯТА НА ЛИЦЕТО ПОДЛОЖЕНО НА ТОЗИ ЕКСПЕРИМЕНТ БЕЗ НЕГОВОТО ДОБРОВОЛНО, ИНФОРМИРАНО И ДОБРЕ ОСЪЗНАТО СЪГЛАСИЕ: ЛЕКАР, МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ВАКСИНАТОР, ОХРАНА" А ПРИ ОТКАЗ ДА ПОДПИШАТ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ИЗИСКВАТЕ ОТ ТЯХ ДА ВИ ИЗДАДАТ ДОКУМЕНТ ЧЕ ОТКАЗВАТ ДА ВИ ВАКСИНИРАТ С ПОДПИС И ПЕЧАТ И ГО ИЗПОЛЗВАТЕ ТАМ, КЪДЕТО Е НУЖНО.

 

ПОДРОБЕН СПИСЪК С ВЪЗМОЖНИ "СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ"

ОФИЦИАЛЕН ДОКУМЕНТ ОТ САЙТА НА АМЕРИКАНСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ХРАНИТЕ И ЛЕКАРСТВАТА. (ПРИЛАГАМЕ ОБЯСНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ, ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ, МОЖЕ ДА ПОТЪРСИ САМ ПО НАИМЕНОВАНИЯТА) - ВИД АВТОИМУННО ЗАБОЛЯВАНЕ НА НЕРВИТЕ /GUILLAIN-BARRÉ SYNDROME/ - ВИД ВЪЗПАЛЕНИЕ НА МОЗЪКА И ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ /ACUTE DISSEMINATED ENCEPHALOMYELITIS/ - ДРУГ ВИД ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ /TRANSVERSE MYELITIS/ - МИНИНГИТ / Т.Н. /ENCEPHALITIS / MYELITIS / ENCEPHALOMYELITIS / MENINGOENCEPHALITIS / MENINGITIS / ENCEPHOLAPATHY/ - КОНВУЛСИИ / ПРИПАДЪЦИ /CONVULSIONS / SEIZURES/ - УДАР /STROKE/ - ХРОНИЧНА УМОРА И ЗАГЪБА НА МУСКУЛЕН ТОНУС /NARCOLEPSY AND CATAPLEX/ - АЛЕРГИЧНА РЕАКЦИЯ ВОДЕЩА ДО ХИПЕРЧУВСТВИТЕЛНОСТ /ANAPHYLAXIS/ - ОСТЪР МИОКАРДЕН ИНФАРКТ /ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION/ - ВИД ИНФЕКЦИЯ / АВТОИМУННО ЗАБОЛЯВАНЕ НА СЪРЦЕТО /MYOCARDITIS / PERICARDITIS/ - АВТОИМУННО ЗАБОЛЯВАНЕ /AUTOIMMUNE DISEASE/ - СМЪРТ /DEATHS/ - РЕЗУЛТАТИ ОТ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ /PREGNANCY AND BIRTH OUTCOMES/ - ДРУГИ ОСТРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВИТЕ /OTHER ACUTE DEMYELINATING DISEASES/ - ДРУГИ АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ /NON-ANAPHYLACTIC ALLERGIC REACTIONS/ - ВИД БАВНО СЪСИРВАНЕ НА КРЪВТА /THROMBOCYTOPENIA/ - НЕЖЕЛАНО СЪСИРВАНЕ НА КРЪВТА В ТЯЛОТО /DISSEMINATED INTRAVASCULAR COAGULATION/ - ДРУГО НЕЖЕЛАНО СЪСИРВАНЕ НА КРЪВТА /VENOUS THROMBOEMBOLISM/ - АРТРИТ И БОЛКИ В СТАВИТЕ /ARTHRITIS AND ARTHRALGIA / JOINT PAIN/ - ВИД БОЛЕСТ ... ОБРИВ, ЖЛЕЗИ ИЛИ СЪРЦЕ /KAWASAKI DISEASE/ - ВИД ВЪЗПАЛЕНИЕ НА ТЯЛОТО ПРИ ДЕЦАТА /MULTISYSTEM INFLAMMATORY SYNDROME IN CHILDREN/ - ЗАСИЛЕНО ЗАБОЛЯВАНЕ ПРИ ВАКСИНИРАНЕ /VACCINE ENHANCED DISEASE/ КРАТКО, ТОЧНО И ЯСНО!

Странични ефекти

ПРОЧЕТЕТЕ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ (СТРАНИЦА 16) : HTTPS://WWW.FDA.GOV/MEDIA/143557/DOWNLOAD

 

ЧЕТИРИ ЧОВЕКА СА ПОЛУЧИЛИ "BELL'S PALSY" - ЛИЦЕВА ПАРАЛИЗА - СЛЕД ИНЖЕКЦИЯТА

Лицева парализа

Медицинска сестра, инжекция, лицева парализа

ПРОЧЕТЕТЕ ОФИЦИАЛНИЯ ДОКУМЕНТ (СТРАНИЦИ 38 И 41) : HTTPS://WWW.FDA.GOV/MEDIA/144245/DOWNLOAD

 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ПРИПАДНА СЛЕД К-19 ИНЖЕКЦИЯ

Медицинска сестра, инжекция, лицева парализа

 

МЕТОДЪТ "CRISP" ЗА ПРОМЯНА НА ГЕНЕТИЧНИЯ КОД НА ЧОВЕКА.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА НОВАТА ТЕХНОЛОГИЯ, С КОЯТО, ЧРЕЗ ИНЖЕКТИРАНЕ НА РНК И "ДНК-НОЖИЦА", ЩЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕДАКТИРА ГЕНЕТИЧНИЯ КОД НА ЧОВЕКА.