ВСС даде Националната агенция за приходите на прокуратурата

Агенцията е обвинена в бездействие при събирането на вземанията на съдебната власт

Висшият съдебен съвет ще сезира прокуратурата заради бездействието на Националната агенция за приходите при събирането на вземанията на съдебната власт. Кадровият орган ще се обърне и към Сметната палата с искане за проверка. До това крайно решение се стигна, след като години наред публичните изпълнители на практика отказват да събират вземанията, които до април 2015 г. бяха набъбнали на близо 750 млн. лева – сума от неплатени такси, разноски и глоби.

А конкретният повод е писмо от председателя на Софийския районен съд Методи Лалов. В него се казва, че заради бездействието на ТД на НАП - София не са събрани вземания в общ размер на 5 447 115, 57 лв., което е довело до отписването им по реда на чл. 173, ал.2 във връзка с чл. 171 ал.2 от ДОПК. Така изцяло или частично са прекратени 7987 изпълнителни дела на СРС.

В писмото на Лалов се казва още, че "в значителен брой от разпорежданията за прекратяване на производството по принудително изпълнение, макар изпратени до СРС, са посочени и други съдилища, органи на досъдебното производство, ВСС или просто "съдилища" и други, което създава неяснота относно вземанията". Заради това Пленумът на ВСС ще изпрати предложение на НАП да прецизира субектите на своите адресати, в разпорежданията за прекратяване на производството по чл. 225 от ДОПК, адресирани до СРС.

Същевременно ВСС реши да изпрати на прокуратурата и на Сметната палата за проверка "с оглед бездействие и данни за престъпление по чл. 219 от Наказателния кодекс или друго от общ характер" писмото на Лалов, както и справката от директора на НАП от миналата година за непогасените вземания на съдебната власт, които не са събрани от приходната администрация.

Миналата година стана ясно, че НАП не е събрала близо 750 млн. лева на съда и прокуратурата. Най-голямата част от несъбраните пари се е натрупала в периода от началото на 2010 г. до 10 март 2015 г. - общо 538.3 млн. лв. До 2004 г. сумата, която НАП е трябвало да събере в полза на съдебната власт, но така и не го е направила, е била 45.6 млн. лв. За тези задължения е изтекла абсолютната давност, но длъжниците не са поискали погасяването им на това основание. За периода от 2005 г. до 2009 г. вземанията на съда, прокуратурата и следствието, които приходната администрацията не е успяла да вкара в бюджета им, е 162.7 млн. лв.

На многократните питания на журналисти през пролетта на т.г. защо приходната агенция не изпълнява задълженията си, финансовият министър Владислав Горанов отговори: "А на КАТ знаете ли колко много не е събрала?" Така и не обясни дали се хвали с този факт.

Този въпрос многократно е бил дискутиран на заседания на съвета. Сключено беше и рамково споразумение с Камарата на Частните съдебни изпълнители, които да се заемат със събирането на вземанията. Отделно с последните поправки в Закона за съдебната власт беше дадена възможност те да се възлагат и на държавните съдебни изпълнители.

Проблемът се корени в това, че ВСС и НАП спорят дали вземанията на съдебната власт са публични или частни. Според съвета са публични, а приходната агенция ги приема за частни и отказва да ги събира.

http://www.faktor.bg/