В нормална държава органите вече трябваше да проверяват.

Vladislav Panev

Ако искаме да излезем от жълтенията и да събудим държавните органи, които би трябвало вече да са се самосезирали за сделките на Градус АД, е редно да се действа бързо. Така че да се изясни има ли вина дружеството, дали е манипулирало отчетите си, или всичко е чисто. Всяко забавяне нанася щети върху капиталовия пазар по принцип. Чиято репутация и без това не е висока.
Ако отворим проспекта на компанията за 2017 година (преди ИПОто) виждаме, че приходите ѝ от търговия със зърнени култури са 95 млн лева, тройно повече от предишната година. И са към 40% от всички приходи на Градус за годината. Това донякъде доказва твърдението на Илчовски за фиктивни сделки.
Държавните органи (например КФН и НАП) трябва да проверят и отговорят на няколко въпроса, които могат да изяснят картинката:
-Имало ли е парични преводи при сделките между Илчовски и Градус? При фиктивните сделки обикновено такива няма.
-Имало ли е реална доставка на стока при тези сделки?
-На каква цена са извършени и дали Градус е на печалба от тях или не?
И още нещо. Още тогава се говореше за държавен натиск към инвеститорите да купят акции от емисията за близо 100 милиона лева. Добре е самите те да изяснят (не във Фейсбук) имало ли е действително такъв. Например от бившия шеф на КФН Мавродиев. Въобще слабия капиталов пазар е функция и на слаб регулатор. И причина за липсата на сериозни инвестиции в България.
Темата е чувствителна и е добре да се пипа внимателно. За да не превърнем играчката в плачка. Защото вече се чуват залповете на Аврора.
В нормална държава органите вече трябваше да проверяват. Не да чакат инфекцията да премине отвъд този казус. И да удари цялата финансова система.
 
Фейсбук