Газът поскъпва с 30% от днес

Според КЕВР спешно да бъде утвърден механизъм за компенсиране на топлофикациите, за да може да продължат нормална работа

Природният газ поскъпва с малко над 30% от днес, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране.

Така през януари синьото гориво ще струва 133 лева и 41 стотинки за мегаватчас без такси и налози.

„След анализ на представените от „Булгаргаз“ ЕАД актуални данни и документи и след направени изчисления съгласно ценовия модел, с приетото решение КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 януари 2022 г. в размер на 133,41 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния месец декември утвърдената от регулатора цена беше 102,33 лв./MWh“, пише в съобщението.

Председателят на КЕВР доц. Иван Иванов е коментирал, че независимо от желанието си регулаторът не разполага с лостове, за да ограничи поскъпването на цената на природния газ. Той е изразил тревогата си, че продължаващото повишаване на цената на синьото гориво, което е изцяло по външни за страната фактори, поставя в изключително тежко положение топлофикационните дружества, които използват природен газ като първичен енергоносител, а следва да се има предвид, че това гориво формира 60-70 на сто от цената на топлофикационната услуга.

Доц. Иванов е обърнал внимание, че след решението на Народното събрание за мораториума на цените на парното, тока и ВиК услугите тези дружества продължават да предоставят топлинни услуги по цени на природния газ към 31.07.2021 г., докато в същото време цената на заплащаното от тях синьо гориво към момента е нараснала близо три пъти.

В тази ситуация, според енергийния регулатор, е наложително спешно да бъде утвърден механизъм за компенсиране на топлофикационните дружества и всички останали потребители на природен газ в страната. Това е особено важно за топлофикационните дружества, защото ще им позволи да продължат нормалната си работа през есенно-зимния сезон и да предоставят топлинна енергия за голям брой потребители в София и други големи градове.

В противен случай дружествата могат да се окажат в невъзможност да се разплащат с „Булгаргаз“ ЕАД за закупувания от тях природен газ. На свой ред това ще затрудни обществения доставчик, който съгласно договора за доставка трябва предварително да заплаща за доставяните количества природен газ. В резултат на това е възможно да се стигне до тежка междуфирмена задлъжнялост, което крие рискове за цялата енергийна система и за икономиката на страната, коментирал председателят на
КЕВР.

Приетото днес решение е във връзка с подаденото от „Булгаргаз“ ЕАД заявление за утвърждаване на цена за месец януари 2022 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. От комисията посочват още, че увеличената цена на природния газ за януари е в резултат на нарастване на цените на международните газови пазари през периода след внасяне на заявлението на „Булгаргаз“ ЕАД на 10.12.2021 г, в което е била предложена цена от 117,12 лв./MWh.

Същевременно от „Булгаргаз“ заявиха, че дори и при новото увеличение, цената остава много по-ниска от тази на европейските борси.

Според газовата компания поскъпването не би било избегнато, дори и ако България получава всички договорени количества газ от Азербайджан, а не само една трета, както сега.

Аргументът на „Булгаргаз“ е, че през зимните месеци дори цялото договорено количество азерски газ не е достатъчно да задоволи дори една четвърт от потреблението в България.

Основният фактор за увеличението е поскъпването на природния газ на европейските борси, от които зависи и цената у нас.

Още през декември стана ясно, че повишението на цената на синьото гориво ще е по-голямо от прогнозираните първоначално 14 процента, тъй като цените на газа на европейските борси, от които зависят и равнищата у нас, нарастваха почти през целия период.

Газът поскъпва с 30% от днес — Breaking.bg