ГД „Национална полиция“ и ДАНС влязоха в „Булгаргаз“

Изземват се документи

ГДНП и ДАНС са влезли в „Булгаргаз“, съобщи БНТ. Според източника се извършва проверка във връзка със спекулативно препродаване на газ.

Изземват се документи.

Служители на полицията и ДАНС са влезли на общо шест различни адреса, като сред тях и на частни дружества в различни градове.

„В качеството си на обществен доставчик със стратегическо значение за българския газов пазар, „Булгаргаз” ЕАД редовно е обект на одитни и други проверки от страна на компетентните институции.

Считаме, че това е необходимо и полезно за укрепване на доверието на обществото към работата на дружеството. “Булгаргаз” ЕАД приема проверките като добра възможност за установяване на истината по редица въпроси, свързани с цените и доставките на природен газ. Екипът на “Булгаргаз” ЕАД оказва пълно съдействие на представителите на проверяващите институции, като продължава работа в полза на собственика на дружеството – българската държава, на неговите клиенти и на българското общество. “Булгаргаз” ЕАД ще продължи политиката си на откритост и прозрачност", посочиха  в изявлението на дружествотото.

ГД „Национална полиция“ и ДАНС влязоха в „Булгаргаз“ | Закон и ред | Tribune.bg