Генерал - лейтенант о.з. Калин Найденов загива при поръчания от Московския Комитерн атентат в църквата ''Света Неделя” в София, извършен от комунистическите терористи

Янко Гочевъ

Генерал - лейтенант Калин Найденов - военен министър на Царство България през Първата световна война (1915-1918), убит от комунистите при терористичния им атентат на 16 април 1925г.
Генерал - лейтенант Калин Найденов е роден в Широка лъка на 25 август 1863 г. Баща му е известен като голям родолюбец и борец против гръцката религиозна пропаганда. В родното си село Калин Найденов учи в отделенията и трите прогимназиални класа, а по-нататъшното си образование получава в гимназията в Пловдив, след което завършва Военно училище в София. Бил е и учител в селата Стойките, Широка лъка и Павелско. След завършване на първи юнкерски клас на ВНВУ (1883) той е назначен за фелдфебел на първа юнкерска рота. Завършилият с пълно отличие випуска има право на избор за местослужене и той избира 1-ви артилерийски полк в София. Така започва военната си кариера и в периода 25 септември 1915 до 25 юни 1918г. е Министър на войната. Отличен е за достойна служба с 13 български и 16 чуждестранни награди.
На 16 април 1925 г. генерал - лейтенант о.з. Калин Найденов загива при поръчания от Московския Комитерн атентат в църквата ''Света Неделя” в София, извършен от комунистическите терористи.

Фейсбук