Голямото предизборно натъкмяване в Бургас започна

От 1 до 28 февруари 2011 г. се проведе 17-ото поред преброяване в демографската история на България. Всичко беше подчинено на строги правила и на сериозни санкции според Закон за преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г.

Точността на данните беше необходима както на страната ни, така и на Европейския съюз.

След неговото приключване и официално публикуване на данните се чуха много суперлативи за неговата всеобхватност и коректност, а ето аз разглеждам тези официални данни близо месец преди местните избори и изборите за президент и се чудя как да обясня огромните разлики между дан­ните на служба ГРАО и данните на Националния статистически институт.

Лъже ли някой и в чия полза или простата българска стъкмистика отнова си показва уродливата муцуна ?!

Как една змия била дълга от главата до опашката шест стъпки, а от опашката до главата седем?!

Кой ли може да знае по-добре от колко човека трябва да вземе данъци и такси от едно общинско управление? Мисля, че е ясно, че точно тези общински бирници и управници са наясно относно броя на живеещите в Бургас хора по постоянен адрес, както и от временно пребиваващите.

Един поглед в официалния сайт на община Бургас ни разкрива, че там числото на населението е посочено като 230 457 души през 2009 г.

Отварям сайта на НСИ (Национален статистически институт) и разглеждам данните от преброяването през 2011 г. и виждам сериозна разлика, която е смущаваща и то особено преди избори, когато от малкото странджанско село на 25 км от Бургас- с.Габър- селският кмет Трънков се мъчи от 250 селяни те да се увеличат на 350, а какво ли се мъчат да направят общинските управници в Бургас ...

В данните от преброяването населението на Бургас е посочено като 200 271 души или с цели 30 186 души по-малко от 2009 г., когато населението на Бургас е било 230 457 жители?!

Дали кадърното управление на кмета Димитър Николов и ГЕРБ прогониха или заровиха цели  30 186 души?! Може би и тежката криза си каза думата, както и непосилното икономическо бреме, липсата на работа и кредитите, но каква е истината ...

Според данните на НСИ от 2001 г. Бургас е увеличил населението си със 7 730 души за 10 години, но как все пак избирателите с право на глас са се увеличили с цели 16 645 души ?!

Сигурно ще попитате как се взе и откъде тази цифра ...

Нека ви обясня и да се насладите на стъкмистиката на родните бюрократи или на техните предизборни игри с живи или мъртви души.

Отново според официалната статистика и данните на НСИ за периода между двете преброявания са се увеличили хората, населяващи само областите София (столица) и Варна съответно със 120 749 души и за Варна с 13 061 души, а във всички останали области населението намалява. За област Бургас 7 730 души са намалели в сравнение с 2001 г.

Според НСИ и данните от преброяване 2011 г. съставът на населението по възрастови показатели е следният:

Под 15 години възраст- 14,7%

Между 15 и 65 години възраст – 69,1%

Над 65 години възраст- 16,2% 

И така 14,7% от 200 271 души са 29 439. 83 души население на възраст под 15 години и като прибавим поне още няколко хиляди на възраст между 15 и 18 навършени години и ги извадим от общия брой жители 200 271 души, остават около 170 832 души и дори по-малко като избиратели.

Запомнете тази цифра и я сравнете с данните на едни други държавни чиновници от служба ГРАО, подадени на ОИК -Бургас (Общинската избирателна комисия), която подава информация за 187 477 гласоподаватели?!

Ето я и разликата между две официални институции от едни около  16 645 души и то избиратели?! Дали нямаме предизборна стъкмистика и нагласяване на външни хора и то много значим брой да се явят да гласуват в Бургас и може би най-вече за управляващите от ГЕРБ, като и за някои бизнесмени мангизлии покрай тях като отплата за обществени поръчки или влияние ?!

Простата сметка показва, че с тези около 16 645 гласа могат да се изберат поне 8 общински съветника, с които да се влияе сериозно върху решенията на Общински съвет-Бургас. За подобна операция са нужни и сериозни пари поне около милион лева, а такива засега имат само управляващите, които имаха на разположение бюджетни и евросредства около 800 млн. лв. през тези 4 години мандат.

Всички в Бургас знаят, че средният и малкият бизнес бяха сериозно съсипани от управляващите и кризата, както и от „кадърното“ национално и общинско управление и силите и средствата останаха само в техните хора. Ето го и вероятния отговор на загадката.

Разбирам, че някой ще изока за вероятната грешка при преброяването, но нека ви представя част от законовите постановки по въпроса и решете сами :

„ЗАКОН ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД

 В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 Г.

Обн. ДВ. бр.39 от 26 Май 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 21 Декември 2010г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г., наричано по-нататък "преброяването".

Чл. 2. (1) Необходимите данни за преброяването се събират непосредствено от физическите лица - обект на преброяването, както и от административни източници.

(2) Държавните органи и органите, поддържащи административни регистри и информационни системи, предвидени в закон, са длъжни да предоставят безплатно на Националния статистически институт (НСИ) събраните при тях индивидуални данни, необходими за провеждане на преброяването.

...

Глава седма.

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) Лице, което не предостави на преброителите данните по чл. 6 - 8 или предостави неверни данни, се наказва с глоба 120 лв.

Чл. 36. Преброител, контрольор или друго длъжностно лице, което не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба от 250 до 500 лв.“

Четеш ли, драги читателю?! Законът изисква в чл.21 ал.2 „Държавните органи и органите, поддържащи административни регистри и информационни системи, предвидени в закон, са длъжни да предоставят безплатно на Националния статистически институт (НСИ) събраните при тях индивидуални данни, необходими за провеждане на преброяването.“

Което означава, че служба ГРАО е трябвало да помага с цялата си база-данни НСИ и данните да съвпадат...

За колко глобени лица по текстовете на този закон сте чули? А глобата е 120 лв. ...

За колко наказани преброители, които не са изпълнили задълженията си по този закон сте чули?! При глоба от 250 до 500 лв.?!

Ами сега се запитайте как така на своя пресконференция от ОИК се съобщават данни различни с около 16-17 000 гласа?! Нима държавата не плаща на НСИ, ГРАО и на ОИК, че има такива значими и съмнителни разминавания, които могат да опорочат изборите и да ни изложат пред Европейския съюз?!

Ако не вярвате, прочетете какво съобщават някои медии :

 „191 820 избиратели в Бургас, ОИК започва регистрацията на партиите за вота

19 август 2011, петък- бесове.ком

Комисията проведе първото си заседание днес

Гласоподавателите в община Бургас са 191 820 души по предварителна информация на Общинската избирателна комисия на (ОИК). Официалната кампания започва от 23 септември 2011 година. ОИК е конституирана от днес, съгласно решение на ЦИК. Първото заседание е проведено за вземане на процедурни решения и оттук нататък комисията продължава да заседава.“

bszone.inf- 30.08.2011

„39 партии, 5 коалиции и 3 инициативни комитета са се регистрирали в ОИК Бургас за участие в местните избори с листи за общински съветници. От тях за кметове ще се борят 18 партии и 4 коалиции или общо 22. За кметове на кметства, подалите документи са общо 21 партии и коалиции. Кандидатурите за независими общински съветници са три- Митка Пенкова, Соня Атанасова и Николай Колев. 187 477 са имащите право на глас в общината, сочи справка на ГРАО, от 229 076 души, регистрирани по постоянен адрес. Общинските избирателни секции ще бъдат 291, в това число и тези в болницата, в ареста, в старческия дом и затвора.“

„187 477 души могат да гласуват в община Бургас

29 август 2011 burgasnews.com

ОИК-Бургас днес обяви регистрираните партии и коалиции,за предстоящите избори на 23 октомври. За кмет те са 22,като партиите са 18,а регистрираните коалиции-4. 47 са регистрациите,за местния вот за общински съветници.От тях 3 са инициативните комитети и 5 коалициите.ОИК е

 

утвърдила 291 избирателни секции.

Те включват и секциите в болници,затвора,ареста и старческия дом в Бургас.В секциите ще гласуват 187 477 избиратели,от общо 229 076 жители на Община-Бургас.И още подробности за предстоящия вот-от говоритела на ОИК-Светла Каменова:

187 477 души могат да упражнят правото си глас в Община Бургас, това стана ясно днес на пресконференция организирана от ОИК.“

Ако се чудите на батака на държавните институции е лесно обяснимо, но интересното за обяснение е как така за шест месеца населението на Бургас е нарастнало с цели 28 805 души и то по постоянен адрес в регистрите на служба ГРАО, което простичко казано е надуло числото на избирателите в Бургас?!

Дали тези нови избиратели не трябва да ги търсим из кварталите Победа, Акациите, Комлука или Горно Езерово, където живеят циганите, които необезпокоявани от данъци, такси смет, сметки за ток, вода и т.н. които с охота и срещу някой лев, бира и кебапчета ще „дадат“ гласа си за „правилните“ кандидати на управляващите ...

Ако не вярвате прочетете следващия материал и помислете :

 ГЕРБ-Бургас развърза предизборно кесията

Над 300 бургазлии от «златната» възраст видяха тракийските съкровища по покана на ГЕРБ

30 август 2011 - bszone.inf

 Над 300 бургазлии от „златната” възраст разгледаха изложбата „Златните съкровища на траките” по покана на ГЕРБ-Бургас. Общински съветници на партията придружиха пенсионери от различни квартали на града, които сами трудно биха се организирали да дойдат до културен център Морското казино.

 

 

„През целия ми мандат на общински съветник поддържах връзка с възрастните хора от клубовете в Братово, Маринка, Извор, Ветрен и клуба на пенсионерите инвалиди. От разговорите ни разбрах, че те са хора, които се интересуват от различни теми, от изкуство и история, и се радвам, че приеха поканата ми да разгледаме заедно златните съкровища”, коментира Димитър Людиев.

Над 70 пенсионери от кв. Долно Езерово се отзоваха на поканата на председателката на местния клуб на ГЕРБ Марина Иванова и Димитринка Буланова от общинското ръководство на партията. Възрастните хора се запознаха с тракийското изкуство заедно с общинските съветници Диана Йорданова и Диан Славов. По тяхна инициатива пенсионерите разгледаха и пясъчните фигури в Морската градина на Бургас.

Вчера (в последния ден на тракийската изложба) Димитър Людиев

 

 

и Карамфилка Апостолова, от общинското ръководство на ГЕРБ, придружиха пенсионерите от Клуб Пристанище - Бургас и малка група от клуба в к-с „Братя Миладинови”.

Седмица по-рано, по инициатива на общинския ръководител на ГЕРБ-Айтос Даниел Орлов, експозицията посетиха и 50 възрастни жители на Айтос.

 „Изключително сме доволни от изложбата - шансът да видиш на живо златните съкровища на траките не бе за изпускане. Дето се вика - дошли ни на крака, само трийсетина километра делят Айтос от Бургас”, коментира възрастен господин от Айтос.“

Сигурно сега ви стана ясно, кой плаща и за какво преди избори...

Отговорът е : Управляващите от ГЕРБ ...

Нека ви информираме и за стартовия лист на заформащото се вече предрешено изборно мазало в Бургас.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите за кмет на Община Бургас:

1.ПП ГЕРБ

2. Коалиция "Ваклин Стойновски за Бургас" (Партия "Бургас", Българска партия "Либерали")

3. ПП ДРОМ

4. ПП НДСВ

5. ПП ВМРО - Българско национално движение

6. ПП "Ред, законност, справедливост"

7. ПП "Средна европейска класа"

8. ПП Единна народна партия

9. ПП "Партия за хората от народа"

10. ПП "Нова сила"

11. ПП "Атака"

12. ПП "Национален фронт за спасение на България"

13. Синята коалиция Бургас (СДС, ДСБ, Гергьовдены ОДС, БНД)

14. ПП "Българска социалистическа партия"

15. ПП "Кауза за България"

16. Коалиция "Нова левица за Бургас" (ПП "Българска социалдемокрация" и ПП "Обединен блок на труда" - български лейбърист, Български комунисти)

17. Коалиция "Земеделски съюз Александър Стамболийски, Зелена партия"

18. ПП "Зелените"

19. ПП "Българска демократична общност"

20. ПП "Политическо движение "Социалдемократи"

21. ПП "Българската левица"

22. ПП "Партия на зелените"

Регистрирани партии, коалиции и инициативни комитети за общински съветници:

1.ПП ГЕРБ

2. Коалиция "Ваклин Стойновски за Бургас" (Партия "Бургас", Българска партия "Либерали")

3. ПП ДРОМ

4.ПП "Движение за европейска интеграция"

5. ПП "Солидарност"

6. ПП НДСВ

7. ПП "Новото време"

8. ПП ВМРО - Българско национално движение

9. ПП "Български социалдемократи"

10. ПП "Обединена социалдемокрация"

11. ПП Движение за социален хуманизъм

12. ПП "Ред, законност, справедливост"

13. ПП "Средна европейска класа"

14. ПП "Българска социалдемократическа партия"

15. ПП Единна народна партия

16. ПП "Земеделски народен съюз"

17. ПП "Българска национално-радикална партия"

18. ПП "ПК - Екогласност"

19. ПП "Партия за хората от народа"

20. ПП "Другата България"

21. ПП "Нова сила"

22. ПП "Лидер"

23. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Митка Пенкова Георгиева - независим общински съветник

24. ПП "Атака"

25. ПП "Национален фронт за спасение на България"

26. Синята коалиция Бургас (СДС, ДСБ, Гергьовден, ОДС, БНД)

27. ПП "Българска социалистическа партия"

28. ПП "Кауза за България"

29. ПП "Вяра, морал, родолюбие, отговорност - национален идеал за единство"

30. ПП "Движение за права и свободи"

31. Коалиция нов - път за Бургас ("Нова зора", Съюз на патриотичните сили "Защита" - Партия на български комунисти и Комунистическа партия на България)

32. Коалиция "Нова левица за Бургас" (ПП "Българска социалдемокрация" и ПП "Обединен блок на труда" - български лейбърист, Български комунисти)

33. ПП "Национално движение "Единство"

34. ПП "Общество за нова България"

35. ПП ЕСИ (Европейска сигурност и интеграция)

36. Коалиция "Земеделски съюз Александър Стамболийски, Зелена партия"

37. ПП "Национално движение за права и свободи"

38. ПП "Обединени земеделци"

39. ПП "Зелените"

40. Иницативен комитет за издигане кандидатурата на Соня Атанасова Атанасова за независим кандидат за общински съветник

41. ПП "Евророма"

42. ПП "Българска демократична общност"

43. ПП "Българската левица"

44. ПП "Партия на зелените"

45. ПП "Политическо движение "Социалдемократи"

46. ПП "Движение експерти за регионите"

47. Инициативен комитет за издигане кандидатурата на Николай Колев Димитров - независим кандидат за общински съветник

Ако не знаете резултатите, то те са предрешени с подобни предизборни трикове и стъкмистика.

Едни печелят, а вие бургазлии продължавате да губите...

Така както за тези последни две години сме се стопили под „кадърното“ ръководство на Димитър Николов и ГЕРБ с цели 30 186 души ?!

Бог да пази Бургас !

Георги ИВАНОВ

Христо ТОДОРОВ