Граждани създават неправителствена организация за колективна защита.

Организацията се създава в частна полза, като членството в нея ще се осъществява срещу положен труд по професията или хобито, в които членовете му имат силна експертиза, в полза на всички членове, а приходите, които ще се реализират, ще бъдат насочении към взаимноспомагателна каса, която ще подпомага и членовете с намалени или никакви възможности.

Организацията няма да разчита на външно финансиране.

По време напресконференцията ще бъдат разгласени факти за проведени над 3 милиона изпълнителни дела, голяма част от които неправомерно са ощетили български и чуждестранни граждани /от Франция, Швеция, Гърция, Обединеното кралство и Ирландия, както и граждани на САЩпребиваващи на територията на България/, чрез издаването на нищожни заповеди за незабавно изпълнение, с което се запорира имущество или сметки, в противоречие с ГПК и Европейското законодателство, за което ще се изискват сурови наказания, по установения от ГПК ред.

На пресконференцията ще бъдат предложени мерки за прекратяване на тези порочни практики, в съответствие с ГПК и Европейското право, така че незаконно ощетените от ЧСИ да могат да си върнат отнетото по неправомерен начин имущество или финансови средства.

 Водещ на пресконференцията: Ивайло Илиев – представител на организационния комитет.

https://www.youtube.com/watch?v=E5H7Kkbim_g&fbclid=IwAR3wQGU2fKM9TTMDGo02SP-Ixsjfdoy8nVHxSOs3ecbrRRCbCmOQ9HCBEbI