Даниела Горчева : Каквото ще да е, но всеки човек трябва да има гарантирана минимална пенсия, за да има що-годе достойни старини.

Даниела Горчева

Имам питане. В България има ли национална пенсия, която да се дава на абсолютно всеки български гражданин без разлика дали е работил или не е работил някога в живота си и която да се дава само според годините, в които е живял в страната? Например, ако е работил, тя е една екстра върху пенсията, а ако не е работил, тогава е един минимум, с който човек да може да живее без да гладува. Да речем, при днешните цени тя трябва е минимум 300 лева за всеки човек след 65 годишна възраст или колкото там е пенсионната възраст у нас. И ако човекът има още 300 лева пенсия, то доходът му става 600 лева на месец.
Защото не е тайна, че у нас много хора през 90те години изобщо не бяха осигурявани, а и до днес работодателите осигуряват не върху реалната заплата, а върху минималната, с което ощетяват своите служители. И хората мизерстват. Пък и ако една жена е отгледала 3 деца и през по-голямата част от времето не е работила, тя също ще има мизерна пенсия и ще легне на плещите на децата си, вместо те да се грижат за своите семейства.
Каквото ще да е, но всеки човек трябва да има гарантирана минимална пенсия, за да има що-годе достойни старини.

Фейсбук