Да сечем неуморно, другари ...

Скоро писахме в „Авантаж“, че омразата към живата природа в Бургас - градът с най-мръсен въздух и гаснеща икономика, е пословична. С встъпването в длъжност на герберския кмет Димитър Николов, зеленината започна изведнъж да боде очите на общинските "озеленители" и своевременно да се редуцира.

След като бе оголен до неузнаваемост площад "Тройката" и  красивите сенчести корони на дърветата  унищожени, сечта се пренесе през улиците, не подмина Морската градина и сега отново, под претекст - "подобряване на градската инфраструктура", за да бъдат усвоени едни пари за "резитба", се настани в бургаските квартали.

Една от последните жертви на "Градим България", "Градим Бургас", "Имаме воля" и "Видими резултати" е кв. "Възраждане" и по-точно ул. "Христо Фотев". От една прекрасна, зелена, малка китна уличка, тя е превърната в сива, мрачна и потискаща площадка. Дърветата са отсечени, но и това не е всичко ... (http://avantage.bg/index.php/mishena/3601-koito-mrazi-darvetata-ne-obich... )

В сайта на Община Бургас прочитаме, че поредните бургаски дървета ще паднат жертва на презастрояването, защото така е удобно. 

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за устройство на територията откривам производство по издаване на разрешение за отсичане на 4 броя дървета, във връзка с искане с №70-00-2039/22.03.17г. от "Маркони Билд" ЕООД, с адрес гр. Бургас, кв. "Възраждане", ул. "Патриарх Евтимий" №103 и във връзка с реализацията на обект"Жилищна сграда с подземен гараж в УПИ VII- 295, кв. 144, по плана на ЦГЧ- гр. Бургас".

Дърветата, които се засягат от инвестиционното намерение са:

попадащи в тротоарните настилки пред имот с адрес: ул. "Шейново" №116-118  от следните видове:

Ø  Дребнолистна липа (Tilia cordata) с №1, 2 и 3 - общо 3 броя дървета,

Попадащи на територията на обекта, а именно УПИ VII- 295, кв. 144, по плана на ЦГЧ- гр. Бургас:

Ø  Бяла акация (Robinia pseudoacacia) с №4- общо 1 брой дърво,

*Номерата на дърветата са от изготвените паспорти на дърветата;

Да припомним, че от ноември 2007 г. до днес в Бургас под вещото ръководство на кмета Димитър Николов бяха отсечени хиляди дървета, а замърсяването на въздуха в града ни се увеличи до рекордни нива, а дърветата са белите дробове на „най-добрият град“ за сечене на дървета и презастрояване, но на кой ли му пука в герберския султанат Бургас...

"Под лупа" по avantage.bg