Деп(р)есарите се гръмнаха с колта към (без)личността

Иво Инджев

Грешка на езика на телевизионен репортер безгрешно показа чрез езика на косвените доказателства, че Ахмед Доган ни най малко не е напускал трона си на самодържец на ДПС. https://www.dnevnik.bg/bulg

Канна Рачева, объркала в репортаж за БТВ Доган с Гешев (или Гешев с Доган), също постигна висини в разследващата журналистика, макар и неволно. 

С една (сгрешена) дума тя разкри чрез предизвиканата от нейния гаф истеричната реакция на ДПС, че партията продължава да принадлежи изцяло, без остатък, безрезервно на уж оттеглилия се от политиката преди 8 години шейх ал Меди(и) Доган абу Делян ал Ахмед ас Сокол ибн ал Булгаристан. 

Ако ми посочите друг пример за грешка езика в телевизионен репортаж, дори и да има подозрения тя да е преднамерена, която да е предизвикала подобна асиметрична реакция от страна на раздавачите на порции в съвременната българска политика, ще се съглася да изтрия горните редове. Можете ли?

Не, не можете. Предизвиквам ви да ме опровергаете.   

Тъпото на острата реакция на ДПС е, че по този начин деп(р)есарите се издават като слуги на своя фараон-слънце, уж мумифициран в пирамидата му в Бояна.

Не могат да понесат тяхното слънце да бъде затъмнено и за миг.

На това му се казва(ше) на един етап от комунизма “култ към личността”.

Сега е колт към безличността, насочен към челото на момчето, което Доган е сложил начело, за да му пази заника.