Де Бъ вече не са криптокомунисти-сложиха на червена младежка организация