Димитър Николов : "Честно" минало и "честни" кметски решения

КОНСТИТУЦИЯ

Глава първа
ОСНОВНИ НАЧАЛА

Чл. 17. 
(1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава от закона.
(2) Собствеността е частна и публична.
(3) Частната собственост е неприкосновена.
(4) Режимът на обектите на държавната и общинската собственост се определя със закон.
(5) Принудително отчуждаване на собственост за държавни и общински нужди може да става само въз основа на закон при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин и след предварително и равностойно обезщетение.

Да, ама НЕ ?! В Бургас управляват и царуват хора, за които законите са врата в поле и си минават отвсякъде другаде, но не и през тях ...

Справка мандат 2007-2011 г. когато кметът Дим.Николов сподели пред общински съветници, граждани и медии, че нямало да изпълни решение на български съд (ВАС )свързано точно с чл.17 от Конституцията ?!

Същият този кмет бе общински съветник в Общински съвет Бургас , мандат 2003-2007 г. и председател на

Постоянната комисия по икономика и инвестиции ...

По онова време ОбС и неговите комисии взеха ето тези решения във връзка с чл.17 ал.5 от Конституцията :

Явно "Гробищен парк"-Бургас е имал нужда от разширяване и се извършва замяна и тя е одобрена и гласувана от ОбС Бургас.

Девет месеца се случва същата процедура, която отново е одобрена и гласувана от ОбС Бургас с мнозинство от 34 гласа, но ...

 

Само две години по-късно същият този общински съветник, сега вече кмет и клика решават, че това не им е угодно и го отменят, може би защото собственика не им наливал вода (а може би и шумящи хартийки в касичката -б. ред. ) в мелницата ... 

За едни ( по Протокол №26 по-горе  ) може, а за други не ?! А и едните и другите са бургаски граждани ?!

Къде остана уважението към чл. 17 от Конституцията, г-н кмете ?! Къде е Вашата "прозрачност" в управлението ?! Къде е Вашата чест ?! Може би сте я забравили при онези актове на ГУ "Митници" за контрабанда, а ...

 

На 13.01.1998 г. в Районно митническо управление в Бургас се получава писмо N 44-02-002/13.01.98 г. на Главно управление „Митници”-София с приложени към него оригинални фактури и документи за осъществен внос на сухо мляко. В писмото специалистите от София са описали, че е засечена подмяна на действителните фактури по приключени митнически манифести с N 311/23.01.1996г. и 414/31.01.96 г. на фирма ЕТ ”Бове - 1" с президент Димитър Николов. С митническа декларация за временен внос N 730/23.01.96 г. Николов декларира пред РМ - Бургас, че е внесъл на 

Контрабандист или кмет е Димитър Николов?

23.01.1996 г. 15 000 кг нетно тегло сухо мляко от Украйна. Стоката е пристигнала през Дунав мост, където обаче Николов е представил оригинална фактура N 2/12.01.1996г., в която е било отбелязано доста по-голямо количество, а именно - 18 000 кг нето. Докато пристигне от Русе до Бургас, внесеното мляко се „стопява” с цели 3 тона и пред местната митница изведнъж се представят различни данни в официалните документи.

Абсолютно идентичен е и случаят с деклариране на следващата партида внесено мляко в началото на 1996 г. от „Бове - 1". В завереното копие на фактура N 2/22.01.96г., представена пред митницата на Дунав мост, фигурира също 18 000 кг мляко на прах в чували. В клетка 38 на митническата декларация N 737/31.01.96 г. по манифест 414, в Бургас, Димитър Николов отново попълва силно занижени данни и декларира, че е внесъл само 15 000 кг, т.е. с 3 000 кг по-малко от действително внесеното. Освен това проверяващите са констатирали, че номерата на различните фактури съвпадат, само че вътре са посочени различни доставчици.

Фактурите са били подменени от вносителя и измамата лъсва, когато от София изпращат в Бургас оригиналните копия на фактурите, представени от Николов на входния пункт на Дунав мост.

Фактически едва 2 години след консумиране на престъплението то е било разкрито. Следва съставяне на акт за митническо нарушение против лицето Димитър Николов Николов от с. Ветрен, Бургаска област, президент на фирма „Бове - 1". В акта буквално е описано следното: „С деянието си гражданинът Димитър Николов Николов е нарушил разпоредбите на чл. 51 от Закона за митниците (контрабанда - б.а.).” Актът е подписан от адресата, който не е направил никакво възражение по него нито тогава, нито впоследствие.

Продължаващата проверка с допълнителни данни и документи, изпратени от ГУ ”Митници” до бургаските им колеги, разкриват, че въпросната контрабанда не е била инцидентна. Столичните митничари прилагат нови доказателства, че фирмата на Николов е продължила да съставя документи с невярно съдържание и да лъже държавата при вноса на сухо мляко от ОНД. Шокираните служители се натъкват не на един, а на още цели 5 фалшифицирани митнически манифеста. Следващите престъпления на Димитър Николов обхващат периода до края на месец юни 1996 г. при 5 последователни партиди с внос на млякото.

http://burgas-podlupa.com/%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0...

По-късно същите упражниха правото си на власт и взеха решение да отчуждят същите тези имоти посочени в Протокол №35 (по-горе - б. ред. )  пак за нуждите на "Гробищен парк" - Бургас, защото бургазлии мрат като мухи в "най-добрият град за живеене на Кмета Дим. Николов ...

 

Ето такива, "честни" са решенията на кмета Дим. Николов и сие общински съветници от ГЕРБ и техните приятели "патриоти" в "най-хубавия град" за политически неудобните за местната власт на ГЕРБ ...

"Под лупа"

Редакцията на „Под лупа“ се извинява за евентуални пропуски и грешки. Засегнатите имат право на отговор.