Доживяхме! Искам да опиша кошмарния си живот преди Баце да ни стане премиер.

Tatiana Christy

Искам да опиша кошмарния си живот преди Баце да ни стане премиер:
Наистина учехме в землянки и пишехме формулите по геометрия с пръст върху голата влажна земя, докато мама и тате бутаха плуга с Белчо и Сивушка да изкарат оскъдната ми прехрана. След дълъг работен ден всички се прибирахме с каруцата вкъщи по разбити пътища без капка асфалт. Когато пристигахме вкъщи, мама ни завиваше с кожите от саблезъб тигър, който тате беше уловил с томаховката си и всички се събирахме до огнището в пещерата да ядем варени корени и да си мечтаем за спасителя, който един ден ще се появи и ще ни освободи от тази мъка. Доживяхме!
 
Фейсбук