Докога ще чакаме РИОСВ-Бургас и кметът Димитър Николов да се сетят да си изпълнят законовите задължения ?

Докога ще чакаме кмет и общинска администрация да си изпълнят законовите задължения и поетите с подпис и печат обещания висящи в залата на Община Бургас ?!! Вече почти 14 години се случва едно и също - наднормено замърсяване на въздуха над Бургас с ФПЧ и почти никаква реакция ?!!

Може би след 10 мандата ще се случи нещо ?!!

И да видим имаме ли основание да питаме защо "слугите" на народа си траят и не правят почти нищо и то от години ..

Снимката е от 18.02.2020 г.

Снимката е от вчера 18.02.2021 г.

Поредни пет денонщия от 15-19.02.2021г. с наднормено замърсяване с ФПЧ по данни от https://www.iqair.com/bulgaria/burgas но РИОСВ-Бургас и кметът Николов отново не правят нищо, а това замърсяване е опасно за здравето и живота на бургазлии ?!!

Нашите управници, които са длъжностни отговорни лица по ЗОС мълчат, бездействат ...

Те не изпълняват собствените си планове подписани и утвърдени от тях, а прокуратурата в Бургас спи или е разсеяна ?!

2. Превишаване на допустимите норми в три последователни часа и/или алармените прагове на замърсители на въздуха При регистрирано превишаване на допустимите норми в три последователни часа и/или алармените прагове на замърсители на атмосферния въздух, Директорът на РИОСВ Бургас оповестява дежурния по ОбСС - Бургас на тел. 056/84 15 60. 16 Посредством телефонна или радиотелефонна връзка дежурният по ОбСС оповестява Кмета на Община Бургас и Председател на ОбСС, Зам.-кмет „Европейски политики, Околна среда“ и Зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, както и Секретаря на Кризисния щаб. Органите за управление /включително кметовете на съответните населени места/, службите и формированията на ОД ПБЗН се привеждат в готовност за работа и действие по решение на Кмета на Община Бургас. Кметовете на населени места оповестяват населението за създалата се ситуация, като дават указания за необходимите предпазни мерки, които следва да се изпълнят за предотвратяване и минимизиране на опасността за здравето на хората. 

3.2. При регистрирано превишаване на средно часовите норми на замърсители на атмосферния въздух:  Директорът на РИОСВ Бургас оповестява дежурния по ОбСС на тел. 056/84 15 60.  Посредством телефонна или радиотелефонна връзка дежурният по ОбСС оповестява Кмета на Община Бургас и Председател на ОбСС, Зам.-кмет „Европейски политики, Околна среда“ и Зам.-кмет „Здравеопазване, социални дейности и спорт“, както и Секретаря на Кризисния щаб. Срок за оповестяване: 15 мин.  Органите за управление /включително кметовете на съответните населени места/, службите и формированията на ОД ПБЗН се предупреждават за готовност за действие. Срок за оповестяване: 15 мин.

www.burgas.bg/uploads/7a62fd1d64f659d58d9d76514693c8c8.pdf

Нека кмет, шеф РИОСВ, общински чиновници да ни покажат документи, откоито да се вижда колко пъти е изпълняван този план ? Едва ли някой от вас е бил оповестен или знае как се изпълняват тези задължения, дори и прокуратурата, която разследва кокошкарски нарушения, а подобна опасност едва ли ?!

Питаме кмет, шеф РИОСВ, общински чиновници, седалкаджийте от ОбС-Бургас - ЗАЩО СЕ БЕЗДЕЙСТВА И ЗАЩО НЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ? Питаме и прокуратурата в Бургас защо си трае и не се самосезира по проблема ?

"Под лупа"