ДС и НМ да знаят по всяко време какви чужденци има на територията и какво правят

В началото на 60-те години на ХХ век на комунистическият режим започват да се привиждат шпиони във всеки един западен турист или гост в страната и нарежда на Държавна сигурност и милицията тотално следене на чуждестранните граждани | lostbulgaria.com.

Написано от Христо Христов

https://desebg.com/2011-01-13-09-25-08/4842-2021-08-02-06-18-14

Органите на Държавна сигурност и народната милиция в Център и окръжните и градски управления на МВР да знаят по всяко време какви граждани на капиталистическите страни се намират на тяхна територия и какви са проявите и поведението им.

Това е наредил Колегиума на МВР-ДС на структурите си през 1961 г. по въпроса със следенето на временно пребиваващите в НРБ чужденци от западни (капиталистически) страни.

Документът, с който е направено това, и който desebg.com публикува онлайн, е строго секретно решение на Колегиума на МВР за подобрение на агентурно-оперативната работа по гражданите от капиталистическите страни, временно пребиваващи в НРБ.

С решението е наредено репресивните органи на БКП да разработват активно онези чужденци, за които се получат данни, че извършват „подривна дейност“.

Разпоредено е да се засили агентурно-оперативната дейност по западните граждани с цел да се пресече шпионската и подривната дейност на западните разузнавания.

Така трябвало да се провалят опитите за внасяне на буржоазно влияние и морал сред българското население.

На Второ управление на ДС (контраразузнаването, от 1969 г. главно управление, б.а.) е възложено контраразузнавателната работа по чужденците, които идват в страната като туристи, търговци, членове на икономически делегации, гости на частни посещения, културни дейци, журналисти.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност и туризмът”, издание на Комисията по досиетата, 2014 г.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt