Еврофондовете - начин на употреба в частния град на Златеви

Какво се случва с парите на европейските данъкоплатци в частния град на Златеви? За какви суми става въпрос? Кой определя за какво да бъдат използвани средствата, отпускани от Европа? Какъв ще е ефектът за гражданите на общината? Печелят ли те от това? Или просто … едни фирми “усвояват” едни пари в нечия полза? Има ли нарушения и можеше ли да бъде другояче?

 

Eдва ли някой се съмнява в значимостта на Европейските фондове за развитието на страната. Не само защото изначално целта им е да  дадат тласък на икономиката, намалят дистанцията между нас и държавите от т.нар. “стара” Европа, повишат конкурентоспособността  и подобрят социалното включване. А защото в период на икономическа криза при продължаващ спад на преки чужди инвестиции, това е “гредата”, която може да ни измъкне от тресавището на застоя. И защото средствата, акумулирани в тях и предоставени на нас, българите, са израз на солидарността на един свят, от който се нуждаем и искаме да бъдем част. От който вече сме част, но повече като географска принадлежност, отколкото като качество на живот.

Община Правец има договорени няколко проекта, които се финансират със средства на европейските данъкоплатци. Чрез Програмата за развитие на селските райони местният “парламент” е избрал да ремонтира улици и да строи нови такива. Вероятно защото те са от особено важно значение за жителите и най-голям брой от целокупното население на общината (7 540 човека по данни на НСИ от преброяване 2011 г) ще се възползва от тях, което ще подобри качеството на живот едновременно на много хора. Вероятно …

Разширяване на уличната мрежа … в чия полза?

Един от  проектите,  финансиран от европейските фондове (по приоритетна ос 3 на мярка 322) е за “Разширяване и развитие на уличната мрежа в град Правец”. Фирмата, спечелила поръчката за строителство, е “Джи Пи Груп” ООД – София.  Стойността на договора, сключен на 11.01.2011 г. е  2 390 062 лева. На пръв поглед няма нищо необичайно. Формално правилата на закона за обществените поръчки са спазени и няма нарушения. Освен ако …

Освен ако не знаехме кой гласува решенията в общинския съвет на Правец, не сме чели публичните регистри – търговски и съдебни, както и официалната страница на фирмата-строител. От тях разбираме, че общинският съветник Румен Гунински, член на комисията по бюджет, финанси, нормативна уредба, и Владимир Владимиров – Житенски, управител на “Джи Пи Груп” ООД, заедно са членове на управителния съвет на Фондация за възстановяване на правешкия възрожденски манастир „Св. Теодор Тирон“. На официалната страница на “Джи Пи Груп” ООД в интернет, в листата на партньорите е посочена и фирма “Румойл” ООД, собственост на Гунински.

Връзките на Житенски с Правец станаха публично известни в началото на 2010 г, когато пред заведение в столичния квартал Бояна бе запалено бронираното му ауди. Тогава във “визитната картичка” на В. Владимиров бе упоменато участието му в обединение “Стройком”. Справка в публичните регистри показва, че там той е съуправител на компанията заедно с  Васил Златев (участващ чрез  Обществено строителство Агробилд). С фамилия Златеви пряко е свързан и Гунински – като прокурист или управител на компаниите им и като собственик на бензиностанции, франчайз на ЛУКойл.

Гледан през мрежата от партньорства, съучастия и обвързаности, проектът за разширяване на уличната мрежа в Правец придобива странни очертания.

Първо. Общински съветник (Р. Гунински), участващ в одобряване на проектите и процедурите, по които  се кандидатства за европейски средства, е в близки отношения с управителя (В. Житенски) на фирма, спечелила търг за поръчка, а собственикът на компанията (Тера тур сервиз ЕООД), която се облагодетелства от проекта, има общ бизнес и с двамата.

В държавите от т.нар. “стара” Европа, това обикновено се нарича “конфликт на интереси” и компрометира както общината, така и компанията победител, “взривява” доверието в прозрачността и безпристрастността на процедурата и опорочава принципите, заложени в основата на еврофондовете.  В България традиционно чакаме ОЛАФ, ЕК или  посланик на чужда държава да нарече нещата с истинските им имена.

Второ. Самият проект за “Разширяване и развитие на уличната мрежа в град Правец”, концентриран  в новоприсъединената зона на регулация, обслужва приоритетно един конкретен обект – голф-комплекса на “Тера Тур Сервиз” ЕООД (едноличен собственик Васил Златев) . Замислен и изграден като зона за елитен спорт и  отдих, той няма как да разчита на масовост и само ентусиазиран оптимист или наивник би видял в проекта подобряване на средата за живеене на хората от общината.

Строителството на улиците за частния комплекс на Златев ще струва на европейските данъкоплатци около 2 500 000 лева! За сравнение – държавният бюджет е отпуснал за  периода 2008 – 2011 г. целева субсидия за ремонт на пътищата в правешка община в размер на 2 457 000 лева. За четири години! За цялата община! За всички пътища!

Трето. Ефектът от проекта е спорен, стига някой се наеме да го изчисли. Такава е  практиката в Европа, особено когато се харчат публични средства. Анализът разходи-ползи ще покаже, че  пряко “облагодетелствани” ще бъдат живеещите в четирите!!! къщи в махала Скърнавска, граничещи с новостроящата се инфраструктура. За тях това е като да удариш джакпота от тотото. Нещо, което не се случва всеки ден и не на всеки. Най-големият печеливш от европейските средства обаче безспорно ще е компанията „Тера Тур сервиз“, която, благодарение на проекта, ще предложи висококачествена услуга, за което ще получи и съответните ползи във вид на приходи, ранг и имидж.

Четвърто. ПП ГЕРБ, в лицето на кмета Никола Нитов (номиниран отново за предстоящите избори от управляващите) и БСП, в лицето на общинския съветник Румен Гунински (номиниран за кмет за изборите през октомври от БСП), “танцуват” в пълен синхрон,  загърбили политически различия, мнението на жителите на общината и всякакви досадни подробности от типа “конфликт на интереси”, “целесъобразност”, “ефективност” и прочие. Изборът на музиката и хореографията на “танца” са оставени на волята, желанията и капризите на собствениците на града – Златеви. За гражданите е отредена ролята на публика, която възторжено да ръкопляска и вее знаменца на предстоящия спектакъл по ритуално рязане на ленти. Също като преди 22 години!

Усилията на общината да   реализира проекта са драматични. Неколкократно общинските съветници приемат и отменят решенията си, за да стигнат до договор за кредит, който да поеме общински дълг за стартиране на строителството.

А трябваше ли? И можеше ли да бъде другояче?

Съвсем неотдавна премиерът Борисов откри модерно голф-игрище край Каварна. Медиите (бТВ) похвалиха инвеститора, че със собствени средства е изградил улиците до комплекса и ги е подарил на общината, прехвърляйки собствеността върху тях.

Безвъзмездно!

Оказва се, има и такива инвеститори.

Само дето това е  друг голф-комплекс.

Друга община.

И друг кмет.

Държавата обаче е същата.

Пътят до Резиденцията в Правец – и той на опашката за европари. Приоритетно.

През 2008 и 2009 година община Правец инвестира общо 80 000 лева, отпуснати от бюджета на държавата като целева субсидия в ремонт на пътя  до бившата резиденция на Тодор Живков над града. За онези, които не знаят, ще поясним, че резиденцията, след скандални смени на собствениците, съдебни дела и конфликти през годините, в момента принадлежи на частна фирма,  управлявана от Васил Златев. Скрита е от апокалиптичния ритъм на ежедневието и от любопитни погледи високо в Било планина. Пътят, който я свързва с града, свършва при оградата с караулката на охранителите й.

Интересно   какви са мотивите на общинските съветници и на кмета на общината да включат това трасе в проект за рехабилитация с пари на европейските данъкоплатци.

Странно е най-малкото, защото:

Първо. Пътят води  до един-единствен, при това частен имот.

Второ. Статутът на имота след 1989 г. вече не е от общодържавна значимост. От регионална – също. Дори не е от общинска такава. Което означава, че трафикът едва ли може да бъде определен като интензивен. Както и че пряко обслужва пренебрежимо малък брой хора.

Трето. Общинските съветници  удостоверяват, че рехабилитацията на този път отговаря на ПРИОРИТЕТИТЕ на общинския План за развитие за периода 2007 – 2013 и на Програмата за управление на община Правец през периода 2008 – 2011 г.    Защо обаче път, водещ до един-единствен частен при това имот, е попаднал в приоритетите на общината? Това е въпрос, който би си задал всеки незапознат с местните нрави, истории и обвързаности. Още повече, че той е ремонтиран и през 2008 г. и през 2009 г. с пари от държавния бюджет!

Тези въпроси обаче очевидно не притесняват общинарите, които с решението си от 28.01.2011 г. поемат ангажимент за встъпване в дълг в размер на 689 823 лева,  което е условие за стартиране на проекта по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. За сравнение – парите, отпуснати от държавния бюджет за ремонт на общински пътища през 2011 г. за правешка община, са 596 700 лева. За цялата община! За всички пътища!

Защо тогава, би попитал  всеки трезвомислещ гражданин, за едно-единствено трасе общината ще харчи пари, с които би могла да ремонтира два пъти повече общински пътища, ползвани от жителите на цялата община?

И двата  проекта,  които общината финансира с парите на европейските данъкоплатци – “Разширяване и развитие на уличната мрежа в град Правец” и “Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO3476: /SFO1470,  мотел Правец – Правец/ – резиденция Правец”, в крайна сметка обслужват  собственика на голф-комплекса и  резиденцията – В. Златев. Това обаче не е идеята на европейските фондове, които са насочени към подобряване средата за живот и труд на колкото се може повече хора. Не на група граждани. Още по-малко на един човек или на една конкретна фамилия. Пък била тя и “златна”.

Светла ВАСИЛЕВА

http://pozicii.net