ЕК: Румъния напредва, докладите спират

"ЕК вече няма да наблюдава или да докладва за Румъния в рамките на МСП", бе съобщено днес. Страната е отбелязала напредък и е изпълнила показателите, залегнали в механизма за сътрудничество и проверка.

 

Румъния е изпълнила показателите, залегнали в механизма за сътрудничество и проверка, съобщи днес Европейската комисия. "Отсега нататък Комисията вече няма да наблюдава или да докладва за Румъния в рамките на МСП, но мониторингът ще продължи в рамките на годишния цикъл в областта на върховенството на закона. Докладването ще бъде консолидирано в годишния доклад на Комисията относно върховенството на закона, какъвто е случаят за всички държави членки." Това се казва в съобщение, публикувано на официалния сайт на Европейския съюз.

"Напредъкът е достатъчен"

 

Според ЕК напредъкът, постигнат от Румъния, е достатъчен за изпълнението на ангажиментите по МСП, поети към момента на присъединяването на страната към ЕС. "В оценката се взема предвид и развиващата се ситуация по отношение на върховенството на закона в ЕС, и по-специално пълното участие на Румъния в цикъла на докладване относно върховенството на закона."

За България докладите по МСП вече отпаднаха

МСП бе създаден и при присъединяването на България към Европейския съюз през 2007 година с цел наблюдение на напредъка в областта на съдебната реформа, корупцията и организираната престъпност, се посочва още в прессъобщението на сайта на ЕС. "В доклада по МСП от октомври 2019 се стигна до заключението, че България е изпълнила задоволително останалите препоръки по МСП, че е постигнала достатъчен напредък в изпълнението на ангажиментите си към момента на присъединяването си към ЕС и че процесът по покриването на всички показатели може да бъде успешно приключен. Оттогава България вече не е обект на мониторинг или докладване по МСП и се наблюдава в рамките на годишния цикъл на върховенството на закона, и по-конкретно в годишния доклад на Комисията относно върховенството на закона."

https://www.dw.com/bg/ek-rumnia-napredva-dokladite-spirat/a-63850234