Ето в тези доноси е отразена цялата "любов" на българския народ към масовия убиец Георги Димитров, на когото за наш позор все още е наречен цял един град!

Даниела Горчева

 

Ето в тези доноси е отразена цялата "любов" на българския народ към масовия убиец Георги Димитров, на когото за наш позор все още е наречен цял един град!
И в този град - град, носещ името на комунистически терорист, на убиец на българи, се раждат деца... и отрасват с една чудовищна лъжа. И искате да сме добре?
Родените след 1980 година трудно могат да си представят какво значи тоталитарната държава. Но ето няколко примера на хора, арестувани и пратени по концлагери, където са били принуждавани да работят робски труд ( в буквалния смисъл на думата "робски"), където са били жестоко пребивани и унижавани по всякакъв начин - и психически, и физически.
И защо?
Защото са казали няколко реплики по адрес на масовия убиец и национален предател Георги Димитров.
Освен тях има хора напълно невинни, които дори не са знаели, че Димитров е умрял и вървейки по улицата просто са се усмихнали на свой приятел, когото са срещнали или са се засмели на нещо. И хайде - право на каторга в концлагера, защото според копоите на комунистическите престъпници се били "радвали" на смъртта на Димитров!
Цяла сватба са натикали в концлагера Белене - хората се женят, вдигат наздравица за младоженците с думите "Хаирлия да е" без изобщо да подозират, че сатрапът на България е умрял, но са арестувани ведно с младоженците всички сватбари.
Но прочетете внимателно всички тези доноси.
Удивителна е злобата, подлостта и неграмотността на доносниците.
Фейсбук