Замразени 5 млрд. лв. в хазната вдигат бюджетния излишък

снимка за публикация в "Под лупа"
Не толкова битката срещу контрабандата, а изоставащите разходи за строителство водят до положителните отчети на МФ
ТАНЯ ПЕТРОВА
Рекордният бюджетен излишък в хазната - 3.28 млрд. лв., се дължи не толкова на епичната борба срещу контрабандата, както обича да изтъква премиерът, а на замразените разходи за строителство. И миналата неделя в Шумен на среща с кметове Борисов подчерта, че в бюджета има повече пари заради успешната борба с контрабандата.

За първите седем месеца на годината публичните разходи за строителство са едва 1 млрд. лв. Това е общата сума за инвестиции в инфраструктура, направени както по линия на националния бюджет, така и по линия на еврофондовете. Неусвоени остават 5 от общо 6 млрд. лв., предвидени за капиталови разходи. Изоставащите харчове по това перо са една от основните причини наред с по-доброто изпълнение на приходите за рекордния излишък по бюджета. По прогнозни данни за август, съобщени от Министерството на финансите, плюсът в хазната възлиза на 3.28 млрд. лв. С такъв излишък към август е почти сигурно, че дефицитът в края на годината ще е много по-нисък от планирания (-1.7 млрд. лв.). 

След като започна да отчита високи излишъци, финансовото министерство се принуди да разяснява по-подробно данните. То признава, че плюсът в хазната, от една страна, е добра новина, но от друга страна, означава, че има проблеми с изпълнението на разходната част. Прегледът на данните показва, че основното неизпълнение продължава да идва по линия на капиталовите разходи. Изоставането е сериозно както по линия на средствата от ЕС, така и по националния бюджет. От предоставените предварителни данни към края на август излиза, че при еврофондовете приходите надхвърлят с 1.338 млрд. лв. извършените разходи и това формира 41% от общия излишък по консолидираната програма. Разходите по оперативните програми и по селската програма са едва 800 млн. лв. при планирани за цялата година 3.7 млрд. лв. Управляващите продължават да твърдят, че темпото е нормално и ще се ускори в края на годината с напредване на изпълнението по възложени обществени поръчки.

Изостават и разходите за строителство по държавния бюджет. По него за инвестиции в строителство са заложени 2.5 млрд. лв., а до края на юли реализираните са 326.1 млн. лв. Нивото от 2.5 млрд. лв. разходи за строителство е рекордно, като се очакваше тези инвестиции да заместят по-ниското финансиране по оперативните програми. Изпълнението на заложеното по план обаче към края на юли възлиза на 13%. Много е вероятно част от тези разходи да бъдат пренасочени за финансиране на други харчове на хазната. Строителните компании вече се оплакаха от ниските нива на публично финансиране за строителство на фона на рекордната 2015 г., която бе последна за усвояване на средства по стария програмен период.

Доброто изпълнение на приходната част продължава, като към края на август постъпленията по консолидирания бюджет възлизат на 23 млрд. лв. и са с 1.54 млрд. лв. повече спрямо същия период на миналата година. Както "Сега" писа, още към юни заложеният в бюджета ръст от 1.1 млрд. лв. на приходите от данъци и осигуровки бе достигнат и по тези приходни пера хазната вече реализира реално преизпълнение. Разходите по консолидирания бюджет възлизат на 19.7 млрд. лв. към края на август при 20.87 млрд. лв. за същия период на миналата година.

ОБЩИНИ 

Разходите за заплати на общините са набъбнали чувствително в последните две години. За първите 7 месеца на годината за възнаграждения на персонала без осигуровките общините са платили 961 млн. лв. при 875.5 млн. лв. за първите 7 месеца на 2015 г. Ръстът спрямо юли 2014 г. е по-сериозен - към тази дата са били изразходвани за заплати 816 млн. лв. По-високите разходи за заплати на общините са основната причина да растат общите харчове за възнаграждения по консолидирания бюджет.